Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

2005 / maj

W dniu 6 maja 2005r. Prokuratura Rejonowa w Krakowie-Krowodrzy przedstawiła Janowi T. zarzut popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 kk, mianowicie, że: w dniu 19 stycznia 2005 r. w Krakowie, woj. małopolskiego będąc funkcjonariuszem publicznym jako dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Krakowie oraz przewodniczącym Miejskiego Komitetu Organizacyjnego do Spraw Zimy 2004/2005 i będąc z tego tytułu zobowiązanym do podejmowania decyzji w przedmiocie łagodzenia i zwalczania skutków zimy na drogach, w tym określenia ilości sprzętu pozostającego w gotowości oraz wyrażenia zgody na jego uruchomienie przez jednostki wykonujące czynności związane z utrzymaniem dróg, nie dopełnił ciążących na nim obowiązków poprzez to, że pomimo uzyskania informacji o trudnych i niebezpiecznych warunkach na drogach miasta Krakowa, będących skutkiem opadów śniegu i powstania oblodzenia oraz wiedząc, że w przypadku braku dyspozycji o pozostawaniu sprzętu w gotowości, pracownicy wykonawców nie będą pełnić dyżurów, zaniechał podjęcia właściwych decyzji wynikających z Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, a w szczególności : nie wyraził zgody na pozostawienie w gotowości sprzętu w poszczególnych jednostkach wykonawczych oraz na jego uruchomienie, celem zwalczania skutków zimy, a następnie podjął decyzję o uruchomieniu niewystarczającej i nie odpowiadającej sytuacji drogowej ilości sprzętu i do godz. 16:40 nie zezwalał na zwiększenie jego ilości, pomimo napływających przez cały czas informacji o pogarszających się warunkach drogowych, które spowodowały paraliż komunikacyjny miasta, czym działał na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego. Przesłuchany w charakterze podejrzanego, Jan T. nie przyznł się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień na obecnym etapie postępowania przygotowawczego.

2005-05-06W dniu dzisiejszym, Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie, skierowała do Sądu Rejonowego w Myślenicach, akt oskarżenia przeciwko Marcinowi P. który w okresie między 23, a 25.04 2003 roku w Dobczycach w związku z pełnieniem funkcji publicznej Burmistrza Miasta Dobczyc zażądał od miejscowego biznesmena korzyści majątkowej w postaci 20 000 zł. w zamian za poparcie i pozytywne rozpatrzenie spraw administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą firmy prowadzonej przez tego biznesmena na terenie giełdy samochodowej w Dobczycach, a polegającej na organizowaniu tam imprez masowych o charakterze kulturalnym, rozrywkowym rekreacyjnym. Biznesmen w 2001 roku wykupił w drodze przetargu teren pod zaporą i rozpoczął tam działalność gospodarczą. Otwarta tam była przez kilkanaście miesięcy giełda samochodowa. Później, po podpisaniu stosownych umów miał tam samodzielnie prowadzić dalszą działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu koncertów, imprez masowych i rekreacyjnych. W związku z tym nawiązał kontakt z osobą zawodowo zajmującą się tego typu działalnością, z którą zawarł umowę dot. przygotowywania i organizowania imprez masowych. Końcem kwietnia 2003 roku udali się wspólnie do Burmistrza Miasta Dobczyc celem przedstawienia mu swojej koncepcji i planów inwestycyjnych oraz ustalenia czy władze miasta podejmą współpracę w tym zakresie. Rozmowa odbyła się między 23, a 25.04 2003 roku, a jej termin nie był ustalony. W czasie tej rozmowy burmistrz zażądał kwoty 20 000 zł w zamian za poparcie i pozytywne rozpatrzenie spraw administracyjnych firmy, a osoby w niej uczestniczące wyczuły w zachowaniu Marcina P. obawę i brak zainteresowania do przedstawionych inwestycji. Burmistrz stwierdził, że bez jego przychylności i zgody firma nie będzie w stanie działać i nic zrobić na tym terenie. Postawa ta była wynikiem wcześniejszych wydarzeń i nieporozumień, jakie miały miejsce między biznesmenem, a burmistrzem w latach 1993 i 1994, kiedy miał żądać od niego, dwukrotnie kwot 1000 USD w zamian za pozytywne decyzje dot. prowadzonej wówczas działalności gospodarczej w zakresie dzierżawy terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dobczycach i znajdującego się tam lokalu gastronomicznego. Od tej rozmowy, wobec firmy, rozpoczęły się działania urzędników skierowane na utrudnienie prowadzonej działalności gospodarczej, firma przegrała konkurs na organizację Dni Dobczyc. Wobec takie postawy burmistrza, biznesmen złożył zawiadomienie o przestępstwie do Prokuratury. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Marcin P. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył obszerne wyjaśnienia, w których zaprzeczył sytuacjom przedstawionym przez biznesmena. Nadto wskazał na realizację przez biznesmena planu kilku osób, mających na celu jego zdyskredytowanie i zniszczenie. W zakresie wydarzeń z lat 1993-1994 umorzono postępowanie, albowiem nastąpiło przedawnienie karalności tych czynów. Obecnie zarzucany burmistrzowi czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.
2005-05-13W dniu 21 marca br., pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Krakowie - Podgórzu, zostało wszczęte z urzędu śledztwo w sprawie nadużycia udzielonych uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez Zarząd PZN w Krakowie przy zawieraniu umów między PZN, a firmą Ediego Federera, dotyczących wykorzystania powierzchni reklamowej na ubiorach polskich skoczków narciarskich, działając tym samym na szkodę PZN w Krakowie. W prowadzonym postępowaniu przesłuchano szereg świadków, głównie członków Zarządu PZN, członków Komisji Rewizyjnej oraz specjalistę do spraw marketingu i Dyrektora Do Spraw Komunikacji i Marketingu jednej z firm pośredniczących w zawieraniu umów. Zabezpieczono również ważną dokumentację w tym umowy będące przedmiotem postępowania. W prowadzonym śledztwie badane są umowy podpisane w sierpniu 2001 roku, albowiem zawarto je na kolejne 3 sezony bez renegocjacji. Nadto przy zawieraniu umów występowały firmy pośredniczące, co również było niekorzystne dla PZN. Straty PZN z braku renegocjacji umów zawartych przed 2001 rokiem można obecnie określić na kwotę ok. 4 mil. zł. Kwota ta z pewnością ulegnie zmianie po szczegółowych wyliczeniach przez biegłego, który zostanie powołany w niniejszym postępowaniu. Śledztwo obejmuje również wątek nieprawidłowego gospodarowania dotacjami z budżetu państwa - dotacje były zarówno celowe jak i stałe, także wątek korupcyjny- przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za obietnice ze strony PZN zawarcia korzystnych umów reklamowych. Obecnie, materiał dowodowy daje podstawę do przekształcenia postępowania z fazy in rem w ad personam, gdyż w najbliższych dniach zostaną przedstawione zarzuty kilku osobom. Zaplanowano przesłuchanie osób reprezentujących firmy reklamowe, które były zainteresowane reklamą na ubiorach naszych skoczków w okresie od 2001 do 2005 roku, co pozwoli również na określenie wysokości szkody poniesionej przez PZN.
2005-05-28

Aktualności