Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

2005 / marzec

W dniu 29 kwietnia 2004r. Komisariat VIII Policji w Krakowie został powiadomiony o pobiciu mężczyzny na oś. Centrum E. W toku przeprowadzonego śledztwa ustalono, że uczestnikami zdarzenia byli znajomi mężczyźni, między którymi doszło do awantury na tle zachowania się jednego z nich wobec dziewczyny. Dwóch mężczyzn, Paweł S. i Marcin B. zaczęli atakować swojego kolegę Łukasza K., okładając go pięściami. Na pomoc zaatakowanemu mężczyźnie przyszedł Sebastian W. W trakcie tego zdarzenia, jeden ze sprawców wyciągnął nóż i zamachnął się nim w kierunku twarzy Sebastiana W., a ponieważ ten osłonił się ręką, doznał obrażeń w postaci rany ciętej prawego nadgarstka. Tymczasem drugi ze sprawców, Paweł S. posiadał przy sobie dwa noże, które wziął do rąk i nożem w lewej ręce ugodził Łukasza K. w prawy bok. Obaj pokrzywdzeni rozpoczęli ucieczkę, jednakże sprawcy rzucili się za nimi w pogoń. Paweł S. dogonił Łukasza K. i ponownie uderzył go nożem. Kiedy pokrzywdzony trafił do szpitala, okazało się, że doznał on rany kłutej przedramienia prawego, oraz klatki piersiowej po stronie prawej, penetrującej do jej wnętrza, uszkadzającą płuco, worek osierdziowy, skutkującą krwotokiem do worka osierdziowego i jamy opłucnej, a w konsekwencji śmiercią. Drugi z pokrzywdzonych mężczyzn doznał rany ciętej nadgarstka, a obrażenie to naruszyło czynności narządów jego ciała na czas poniżej 7 dni. Sprawcy opisanego przestępstwa zostali zatrzymani prawie dwa miesiące później, w wyniku drobiazgowego śledztwa, które pozwoliło na ich identyfikację. Obecnie postępowanie przygotowawcze zostało zakończone skierowaniem do Sądu Okręgowego w Krakowie aktu oskarżenia. Pawłowi S. prokurator zarzucił zabójstwo Łukasza K. oraz udział w pobiciu Sebastiana W. z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Marcinowi B. zarzucono natomiast udział w pobiciu, którego następstwem jest śmierć. Obaj oskarżeni byli w przeszłości karani. Obecnie pozostają w areszcie śledczym. Postępowanie przygotowawcze prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Nowa Huta
2005-03-11W dniu 17 marca 2005r. Prokurator Rejonowy w Krakowie-Podgórzu, zastosował wobec dwóch funkcjonariuszy Policji z Oddziałów Prewencji KMP w Krakowie dozory policyjne i poręczenia majątkowe, celem zabezpieczenia prawidłowego toku dalszego postępowania przygotowawczego. Obaj funkcjonariusze pozostają pod zarzutem popełnienia przestępstwa z art. 228 § 3 kk polegającego na przyjęciu obietnicy korzyści majątkowej w wysokości 500 zł. za zachowanie stanowiące naruszenie prawa. Funkcjonariusze ci dokonali zatrzymania do kontroli drogowej kierowcę, będącego pod wpływem alkoholu. W zamian za powyższą kwotę, zgodzili się odstąpić od czynności zmierzających do pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej za występek z art. 178a § 1 kk. O propozycji korupcyjnej zawiadomił oficera dyżurnego sam kierowca, mimo świadomości, iż naraża się na odpowiedzialność karną za jazdę samochodem po drodze publicznej w stanie nietrzeźwości. Badanie przeprowadzone w chwili złożenia przez niego zawiadomienia, wykazało 1 promil alkoholu we krwi. Obaj funkcjonariusze Policji przesłuchani w charakterze podejrzanych potwierdzili okoliczności ujawnione w wyniku dotychczasowych czynności i zadeklarowali zamiar dobrowolnego poddania się karze. Czyn, o który są podejrzani, zagrożony jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności
2005-03-18Ile może zarobić komornik sądowy zabezpieczający mienie o wartości nieprzekraczającej 2000 zł? Może i to dużo, bo aż 36 000 zł! Przykładem jest sprawa prowadzona przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie, w której Wydział Do Spraw Przestępczości Zorganizowanej wobec podejrzanego o szereg oszustw i wyłudzeń komunikacyjnych postanowił zabezpieczyć jego mienie na poczet grożącej mu kary grzywny. Zabezpieczenie to wykonywał właściwy Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy i za dokonaną czynność ustalił koszty zabezpieczenia na kwotę 36 000 zł, stanowiącą 5% wartości rzekomego roszczenia w wysokości 720 000 zł. Wartość roszczenia, z tytułu grożącej podejrzanemu kary grzywny, Komornik ustalił przyjmując maksymalne stawki określone w art.33 kk, tj. przyjął maksymalną ilość stawek dziennych - 360 ( §1 art. 33 kk mówi, że stawki dzienne grzywny wynoszą od 10 do 360 zł.), jak również przyjął maksymalną ich wartość- 2000 zł ( §3 wym. artykułu określa ich wartość na kwotę od 10 zł do 2000 zł.). Kwotę zajęcia (2000 zł.) ustalił Komornik. Przedmioty, w postaci używanego sprzętu komputerowego, jakie podlegały w tej sprawie zajęciu, były zabezpieczone przez prokuratora w wyniku przeprowadzonego przeszukania i zatrzymania rzeczy, a czynności Komornika sprowadzały się de facto do ich spisania. Za te czynności i sposób obliczenia ich wartości, tym samym naliczenia kosztów, Prokurator Okręgowy w Krakowie zmuszony jest zapłacić 36 000 zł, albowiem Sąd Rejonowy dla Krakowa- Krowodrzy Wydział I Cywilny rozpoznający skargę Prokuratora Okręgowego nie uwzględnił jej, a Sąd Okręgowy w Krakowie w Wydziale II Cywilno-Odwoławczym, rozpoznający zażalenie Prokuratora Okręgowego, utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie sądu I-instancji. Decyzji Komornika, jak i rozstrzygnięciu Sądu Rejonowego, Prokurator Okręgowy zarzucił obrazę przepisów prawa materialnego, t.j. art.5 i 58 kc i 45 ustawy z dnia 29.08.1997r. o komornikach sądowych i egzekucji, a sprowadzającą się do uczynienia z przyznanego im prawa użytek sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa oraz zasadami współżycia społecznego. Trzeba podkreślić, że ustawą z 24 września 2004r. wchodzącą w życie listopadzie 2004r. ustawodawca zmienił stosowny przepis ustawy o komornikach sądowych, uniemożliwiając w sposób jednoznaczny interpretowanie przepisu prawa sprzecznie z jego społeczno - gospodarczym przeznaczeniem, a zmiana ta była wynikiem między innymi prasowych doniesień o niewspółmiernych opłatach komorniczych do wartości zajętego mienia. Zatem Komornik żądając od Prokuratury wymienionej opłaty w powyższej kwocie, wiedział już o mającej nastąpić w niedługim czasie zmianie przepisu. Także sądowi rozpatrującemu środki zaskarżenia znana była intencja ustawodawcy.
2005-03-23

Aktualności