Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

2005 / wrzesień

Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie od dłuższego już czasu prowadzi przy współpracy krakowskiej Policji zdecydowane działania przeciwko gangom trudniącym się kradzieżami samochodów.
29 kwietnia 2005 roku, wieńcząc ponad roczne śledztwo, skierowany został do Sądu akt oskarżenia przeciwko 20 osobom. 16 oskarżonym zarzuca się działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu kradzieże, demontaż lub wymuszanie okupów za zwrot skradzionych pojazdów. Zarzutami objęto ponad 60 skradzionych aut łącznej wartości co najmniej miliona złotych. W dniu 2 września 2005 roku odczytano akt oskarżenia w tej sprawie. Oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Na ukończeniu w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie jest również inne podobne śledztwo. Objęto nim dwie grupy przestępcze i łącznie ponad 30 osób podejrzanych, trudniących się kradzieżami samochodów, wymuszaniem okupów za skradzione pojazdy bądź też ich rozbiórkę na części. Do aresztu w różnych okresach trafiło 20 osób. Zidentyfikowano i objęto zarzutami ponad 100 pojazdów będących przedmiotem tych przestępczych poczynań. Łączną wartość mienia objętego zorganizowanym procederem przestępczym szacuje się na kilka milionów złotych. Odzyskano w stanie nieuszkodzonym kilka pojazdów oraz części samochodowe pochodzące z rozbiórki szeregu innych. Na przełomie października i listopada br. Planuje się skierować do Sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

W połowie czerwca 2005 roku zainicjowano kolejne postępowanie w analogicznej sprawie. Obejmuje ono grupę przestępczą zajmującą się identycznym procederem. Do chwili obecnej zatrzymano sześciu członków grupy. Wobec wszystkich na wniosek prokuratora zastosowano areszt tymczasowy. Śledztwo znajduje się w początkowej fazie i w chwili obecnej objęto około 20 skradzionych pojazdów o wartości łącznej przeszło 400.000 złotych. Jest raczej pewne, iż czynności w tej sprawie mają charakter rozwojowy.
Powodzenie w powyższych sprawach zawdzięczać należy dobrej współpracy Prokuratury Okręgowej w Krakowie w rzetelnie wykonującą wytyczone przez prokuratorów kierunki śledztwa Policją Miejską w Krakowie. Wykorzystanie pod nadzorem Prokuratury nowoczesnych środków pracy operacyjnej oraz właściwe procesowe spożytkowanie jej efektów dało już z wymierne korzyści. W statystykach policyjnych dotyczących województwa małopolskiego odnotowano wielokrotny spadek ilości kradzionych samochodów. Szereg pokrzywdzonych odzyskało utracone mienie. Uderzenie w osoby sprawujące kierowniczą rolę w strukturach czterech zorganizowanych grup przestępczych doprowadziło do ich rozbicia i stanowi dotkliwy cios dla całego środowiska przestępczego trudniącego się podobnym procederem.

2005-09-15

Aktualności