Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

2006 / grudzień

Sygn. V Ds 49/05/s
W dniu 14 grudnia 2006 roku na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie zostało zatrzymanych czworo byłych członków Zarządu Miasta Krakowa, tj. Ewa K.-B., Paweł Z., Jerzy J. i Teresa S. . Zatrzymania te stanowią kontynuację czynności przeprowadzonych w dniu 26 października 2006 roku w odniesieniu do Rafała R. i Mariana M. w związku ze sprawą dotyczącą skorzystania z prawa pierwokupu działek położonych w Krakowie przy ul. Olszanickiej i Podłużnej za kwotę 5.000.000 zł w, 1999 roku przez Urząd Miasta Krakowa. Wymienionym przedstawiono zarzuty określone w przepisie art. 296 § 3 kk i inne. Z ustaleń śledztwa wynika bowiem, że na skutek niedopełnienia ciążących na nich obowiązków i przekroczenia udzielonych im uprawnień doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Gminy Kraków w kwocie 5.000.000 złotych. Aktualnie trwają czynności z udziałem wymienionych podejrzanych polegające przede wszystkim na odebraniu od nich wyjaśnień . Po przeprowadzeniu tych czynności, podjęte będą decyzje w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych .Sprawa ma nadal charakter rozwojowy. W najbliższym czasie zostanie dokonana prawno-karna ocena innych osób biorących udział w tym przestępstwie. Kolejna osoba, co do której planowane jest przedstawienie opisanych zarzutów, a która również w tym czasie była wiceprezydentem Krakowa, jest obecnie chroniona immunitetem poselskim. Dlatego na podstawie art. 105 Konstytucji RP Prokuratura występuje do Sejmu z wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągniecie jej do odpowiedzialności karnej. O tym fakcie została już poinformowana Prokuratura Krajowa. Zarówno dobro śledztwa jak i zaplanowane do wykonania czynności wymagają, aby obecnie szczegółowych informacji związanych z przedstawionymi zarzutami oraz wyjaśnieniami podejrzanych nie udzielać.


2006-12-14

Aktualności