Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

2006 / lipiec

W toku śledztwa, jakie Prokuratura Okręgowa w Krakowie przejęła
z Prokuratury Rejonowej w Krakowie – Podgórzu przedstawiono zarzuty łącznie 24 osobom. Czterech podejrzanych ma zarzut organizowania
i kierowania grupą przestępczą trudniącą się handlem ludźmi pod pozorem organizowania wyjazdów do nielegalnej pracy we Włoszech. Czternaście osób ma zarzuty uczestnictwa w tej grupie, a sześciu podejrzanych zarzuty oszustwa. Z ustaleń śledztwa wynika, że osoby zajmujące się tym procederem zamieszczały w ogólnopolskiej prasie ogłoszenia dotyczące możliwości wyjazdu do Włoch i pracy przy zbiorach na różnych plantacjach. W ogłoszeniu podawano tylko numer telefonu kontaktowego – komórkowego na kartę startową, często go zmieniając. Osoby informujące przez telefon o warunkach i terminie wyjazdu przedstawiały się fikcyjnymi nazwiskami. Część osób zajmowała się zlecaniem wyjazdów do Włoch firmom transportowym, posługując się fałszywymi pieczęciami nieistniejących przedsiębiorstw. Kierowcy firm transportowych przewożący ludzi zdawali sobie sprawę z oszustw, na osobach wyjeżdżających do pracy we Włoszech, lecz nie reagowali z racji osiąganych korzyści finansowych. Od osób, które zgłosiły się do wyjazdu do pracy pobierano opłatę z a przejazd w wysokości – od 400 do 800 zł, a na terenie Włoch dodatkowo opłatę w wysokości ok. 150 Euro, pozostawiając je bez pracy na dworcach PKP lub też kierowano do pracy w niegodziwych warunkach, za „głodową stawkę”. Organizatorzy grupy werbowali wspólników na terenie całego kraju, rozszerzając systematycznie obszar swojego działania. W skład grupy wchodzą osoby rekrutujące na terenie RP ludzi do pracy, zapewniające ich transport z Polski do obozowisk pracy na terenie Włoch, osoby dokonujące rozdziału grup pracowników już na terenie Włoch w celach przetransportowania na poszczególne plantacje oraz główni organizatorzy, czyli „zamawiający” odpowiednią ilość potrzebnych pracowników i „ zlecający” ich nabór na terenie Polski. Wywożone osoby są tam przetrzymywane w stanie niewolnictwa lub zniewolone w celach przymusowej pracy, maltretowane psychicznie i fizycznie, a nawet narkotyzowane i okaleczane, wykorzystywane jako siła robocza bez wynagrodzenia. Jednym ze sposobów przymuszania do niewolniczej pracy w okresie pierwszych tygodni było obarczanie zwerbowanych do pracy ludzi rzekomymi kosztami zakwaterowania, energii elektrycznej, gazu oraz innych świadczeń na rzecz pracodawcy, a więc bez możliwości - z uwagi na brak środków finansowych - powrotu do kraju. Osoby te były pozbawione możliwości ucieczki z terenów strzeżonych czyli plantacji. Już w czasie drogi na plantację nie pozwalano komunikować się ze sobą zwerbowanym pracownikom. Zakwaterowane osoby były w pomieszczeniach całkowicie nieprzystosowanych jako kwaterunek dla ludzi np. owczarnia, stodoła (bez wody, gazu, prądu, spanie na ziemi bez posłania i przykrycia). Dodatkowo pracodawcy ustalali prace w systemie akordu,a norma dzienna była tak podniesiona, by jej nie móc sprostać. Co z tym jest związane, pracodawca za niewykonaną normę nakładał na tych ludzi karę pieniężną, a więc „dług” stale wzrastał. W celu uniemożliwienia kontaktu ze światem zewnętrznym Polacy byli nadzorowani przez „strażników”, a na noc zamykani w pomieszczeniach przez nich strzeżonych. Strażnicy ci posiadali przy sobie broń, dopuszczali się maltretowania szeregu osób. Miały miejsce również tajemnicze zniknięcia osób pracujących na plantacjach, głównie tych, które usiłowały stawiać opór przed niewolniczą pracą lub miały odwagę upomnieć się o należność za wykonaną pracę. Część osób pracująca w takich warunkach decydowała się na ucieczkę w nocy pokonując różnego rodzaju zabezpieczenia i wykorzystując nieuwagę „strażników”. Prokuratura cały czas współpracowała ze stosownymi organami włoskimi i współpraca ta doprowadziła do obecnie dokonanych zatrzymań. Obecnie śledztwo jest objęte nadzorem przez Prokuraturę Apelacyjną w Krakowie. W czasie realizacji jaka miała miejsce na terenie RP w dniu 18 lipca br. zatrzymano 10 osób podejrzanych. Są to osoby pośredniczące w organizacji wyjazdów do nielegalnej pracy we Włoszech oraz przewoźnicy. Przesłuchani w charakterze podejrzanych nie przyznają się do winy, część potwierdza pewne fakty jakie miały miejsce np. przewożenie osób. Wobec wszystkich 10 podejrzanych Wydział Do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierował do Sądu wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
2006-07-19

Aktualności