Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

2006 / październik

KOMUNIKAT

W dniu 26 października 2006 roku na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie zostali zatrzymani dwaj krakowscy biznesmeni Rafał R. i Marian M. Zatrzymanie to ma związek ze sprawą dotyczącą skorzystania z prawa pierwokupu działek położonych w Krakowie przy ul. Olszanickiej i Podłużnej za kwotę 5.000.000 zł w 1999 roku przez Urząd Miasta Krakowa.Przedstawiono im zarzuty złożenia obietnicy udzielenia korzyści majątkowej i nakłonienia urzędników samorządowych do działania na szkodę Gminy Kraków (m.in. z art. 229 § 3 i 4kk, 286 §1 kk oraz 296§ 3kk).
Z ustaleń śledztwa wynika, że na skutek przestępstwa Gmina Kraków poniosła szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, w kwocie nie mniejszej niż 3 mln 600 tyś złotych. Aktualnie trwają czynności z udziałem obu podejrzanych. Po przeprowadzeniu powyższych czynności, podjęta będzie decyzja w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych. W najbliższym czasie zostanie dokonana również prawno-karna ocena działania w tej sprawie urzędników samorządowych reprezentujących Gminę Kraków. Z tego względu zarówno dobro śledztwa jak i zaplanowane do wykonania czynności wymagają, aby obecnie szczegółowych informacji związanych z przedstawionymi zarzutami oraz wyjaśnieniami podejrzanych nie udzielać

2006-10-26

Aktualności