Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Akt oskarżenia dotyczący śmiertelnego pobicia Tomasza Cz.

28-03-2012

W dniu 27 marca 2012 r. do Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział III Karny został skierowany, przez Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie, akt oskarżenia przeciwko 11 osobom a to: Rafałowi C., Arturowi D., Tomaszowi H., Damianowi J., Krzysztofowi J., Marcinowi K., Alanowi K., Maciejowi K., Grzegorzowi L., Marcinowi N., Michałowi S., którym zarzucono udział, w dniu 17 stycznia 2011 r. w Krakowie, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, co do których materiały wyłączono do odrębnego postępowania, w pobiciu Tomasza Cz., w trakcie którego jego uczestnicy używali niebezpiecznych przedmiotów w postaci maczet, noży, wideł, siekier i tak; Artur D. zadawał ciosy widłami, Alan K. - maczetą, Marcin N. - nożem, w wyniku czego w/w pokrzywdzony został narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, przy czym doznał on obrażeń ciała w postaci 57 ran i otarć o różnej wielkości umiejscowionych na górnych i dolnych kończynach oraz w części grzbietowej tułowia z następowym wykrwawieniem, czego następstwem była jego śmierć, który to skutek oskarżeni powinni byli i mogli przewidzieć tj. o przest. z art. 158 § 3 kk, a wobec Artura D., Alana K. i Marcina N. o przest z art. 158 § 3 kk i art. 159 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. Maciej K. oraz Marcin N. zarzucanego im czynu dopuścili się w warunkach powrotu do przestępstwa określonego w art. 64 § 1 kk / recydywy/. Ponadto Arturowi D. zarzucono posiadanie, bez wymaganego zezwolenia, amunicji; Krzysztofowi J. podżeganie do wyłudzenia nieprawdy, oraz posiadanie broni bez zezwolenia, a także ukrywanie dokumentów, którymi nie miał prawa wyłącznie rozporządzać. Maciejowi K. zarzucono także uszkodzenie mienia, a Grzegorzowi L. – posiadanie wbrew przepisom ustawy środków odurzających. Trzech oskarżonych, w toku prowadzonego śledztwa, przyznało się do udziału w zdarzeniu z dnia 17 stycznia 2011 r. i złożyli oni wyjaśnienia, które stały się podstawą czynionych ustaleń faktycznych. Korelowały one z pozostałym materiałem dowodowym. Pozostali oskarżeni nie poznali się do głównego zarzucanego im czynu i bądź odmówili składania wyjaśnień, bądź też przedstawili swoją wersję zdarzenia, która została uznana za niewiarygodną w świetle zgromadzonego materiału dowodowego.
Dwóch oskarżonych: Artur D. i Tomasz H. nie było w przeszłości karanych, wobec pozostałych oskarżonych zapadały już uprzednio wyroki skazujące, dotyczyły one m.in. przestępstw przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu.
Wszystkim oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności do lat 10. Trwają poszukiwania jednego z podejrzanych listem gończym, a wobec kolejnych 6 podejrzanych wydane są ENA.

Aktualności