Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Informacja o prowadzonym śledztwie w PO w Krakowie.

26-01-2012

Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie prowadzi śledztwo dotyczące przetargów związanych z systemami informatycznymi m. in. w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie i KWP w Krakowie i podejrzenia korupcji przy tych przetargach. Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie wykonywane były w dniu 25.01 br czynności, w szczególności zlecono zabezpieczenie stosownej dokumentacji w tym w formie elektronicznej / m. in. w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie oraz w KWP w Krakowie /. Czynności te oraz zatrzymanie 3 z 4 osób wykonywali funkcjonariusze CBA. W zakresie wątku dotyczącego KWP w Krakowie czynności były wykonywane przez funkcjonariuszy BSW KGP. Podejrzany Wojciech Z. – Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Krakowie nie został zatrzymany na terenie KWP w Krakowie. Zatrzymanym 3 osobom przedstawiono zarzuty. Wśród zatrzymanych jest 2 biznesmenów oraz ówczesny kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Czynności , które były wykonywane w krakowskiej prokuraturze zakończyły się.
Podejrzanemu Wojciechowi Z. przedstawiono zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej /art. 231 par.2 kk/, natomiast 1 biznesmenowi przedstawiono zarzuty wręczenia korzyści majątkowej w kwocie 30 tys. zł, a drugiemu pomocnictwa do wręczenia tejże korzyści majątkowej. Bartoszowi N. - byłemu kierownikowi Centrum Powiadamiania Ratunkowego Urzędu wojewódzkiego w Krakowie przedstawiono zarzut przyjęcia kwoty 30 tys. zł w zamian za czynność stanowiacą naruszenie prawa. W dniu 25. 01 br , po przesłuchaniu jednego z podejrzanych biznesmenów została podjęta decyzja o zastosowaniu względem niego środków wolnościowych w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Czynności z udziałem podejrzanych w dniu wczorajszym pozwoliły na podjęcie decyzji o wystąpieniu do sądu z wnioskami o zastosowanie tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy wobec Bartosza N. i pochodzącego z Wielkopolski biznesmena Macieja G.  Wobec podejrzanego Wojciecha Z. zastosowano środki wolnościowe takie jak: poręczenie majątkowe w wysokości 20 tys. zł., zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Nadto zostal on zawieszony w czynnościach słuzbowych. Wszystkim podejrzanym grożą kary pozbawienia wolności do lat 10.

Aktualności