Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Wniosek o detencję wobec Rafała K.

19-04-2012

Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie, skierował do Sądu wniosek o orzeczenie detencji wobec Rafałowi K. W toku prowadzonego śledztwa Rafał K. pozostawał pod zarzutami: - spowodowania 4 zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu wielu osób mających postać eksplozji materiałów wybuchowych,- gromadzenia substancji łatwopalnych w garażu usytuowanym w budynku mieszkalnym czym sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych lub pożaru substancji łatwopalnych, -spowodowania 10 podpaleń, które miały miejsce w okresie od listopada 2010 roku do lipca 2011 roku w Krakowie,- czynienia przygotowań do spowodowania pożaru oraz - usiłowanie spowodowania 3 pożarów w budynkach mieszkalnych. W tych przypadkach celu nie osiągnął z uwagi na nie rozprzestrzenienie się pożaru. Pożary udało mu się wzniecić głównie w garażach stojących obok budynków mieszkalnych, też w 1 samochodzie i domu. 13 zarzutów dotyczy uszkodzenia łącznie 47 samochodów, w okresie od maja 2008 roku do sierpnia 2010 roku w Krakowie / uszkodzenia głównie poprzez polanie aut substancją żrącą lub brudzącą /. Inne zarzuty dotyczą -uszkodzenia drzwi garażowych ,- uszkodzenia sklepu i budynku mieszkalnego wraz z samochodem. Nadto przedstawiono zarzut -kierowania gróźb pozbawienia życia do jednej z osób pokrzywdzonych i -pomawiania funkcjonariuszy jednego z Aresztów Śledczych w Krakowie o takie zachowanie czy właściwości, które mogły ich w opinii publicznej poniżyć lub narazić na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zawodu lub zajmowania stanowiska. Łącznie przedstawiono Rafałowi K., w prowadzonym postępowaniu, 36 zarzutów. Podejrzany skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień, podtrzymał swoje przyznanie i wyjaśnienia do pierwszych przedstawionych mu zarzutów / 4 zarzutów dot. spowodowania zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu wielu osób mających postać eksplozji materiałów wybuchowych/ , natomiast nie przyznał się do popełnienia kolejnych zarzucanych mu czynów. Czyny, które zarzucono podejrzanemu są zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 10. Zdolność rozpoznania znaczenia czynów i pokierowania swoim postępowaniem ocenili biegli lekarze sądowi. Uznali oni, że w odniesieniu do wszystkich czynów miał on całkowicie zniesioną zdolność rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. Z uwagi na opinię biegłych, prokurator w skierowanym do Sądu wniosku o umorzenie postępowania wniósł o zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia Rafała K. w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Aktualności