Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Zarzuty dla Rafała K.

15-02-2012

W dniu dzisiejszym, w Wydziale Śledczym Prokuratury Okręgowej w Krakowie, przedstawiono szereg nowych zarzutów Rafałowi K. Dotychczas podejrzany pozostawał pod zarzutami popełnienia 4 czynów – spowodowania zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu wielu osób mających postać eksplozji materiałów wybuchowych. Obecnie przedstawiono mu łącznie 35 zarzutów. Jeden z nich dotyczy gromadzenia substancji łatwopalnych w garażu usytuowanym w budynku mieszkalnym czym sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych lub pożaru substancji łatwopalnych. Dziesięć zarzutów jest związanych z podpaleniami, które miały miejsce w okresie od listopada 2010 roku do lipca 2011 roku w Krakowie. Wśród nich jest zarzut czynienia przygotowań do spowodowania pożaru oraz usiłowanie spowodowania 3 pożarów w budynkach mieszkalnych. W tych przypadkach celu nie osiągnął z uwagi na nie rozprzestrzenienie się pożaru. Pożary udało mu się wzniecić głównie w garażach stojących obok budynków mieszkalnych, też w 1 samochodzie i domu. 12 zarzutów dotyczy uszkodzenia łącznie 44 samochodów, w okresie od maja 2008 roku do sierpnia 2010 roku w Krakowie / uszkodzenia głównie poprzez polanie aut substancją żrącą lub brudzącą /. Pozostałe zarzuty dotyczą uszkodzenia drzwi garażowych / 4 zarzuty/, uszkodzenia sklepu, budynku mieszkalnego wraz z samochodem. Nadto podejrzanemu przedstawiono zarzut kierowania gróźb pozbawienia życia do jednej z osób pokrzywdzonych i pomawiania funkcjonariuszy jednego z Aresztów Śledczych w Krakowie o takie zachowanie czy właściwości, które mogły ich w opinii publicznej poniżyć lub narazić na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zawodu lub zajmowania stanowiska.
Podejrzany skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień, podtrzymał swoje przyznanie i wyjaśnienia do wcześniej przedstawionych mu zarzutów, natomiast nie przyznał się do popełnienia kolejnych zarzucanych mu czynów.
Za czyny, które zarzucono podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Jego zdolność rozpoznania znaczenia czynów i pokierowania swoim postępowaniem ocenią biegli lekarze sądowi. W 2011 roku prokuratura uzyskała opinię biegłych w zakresie 4 czynów- wybuchów bomb skonstruowanych przez Rafała K. Lekarze uznali, że w odniesieniu do tych czynów miał on całkowicie zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia czynów i pokierowania swoim postępowaniem.

Aktualności