Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

2018-01-15 Informacja o działaniach pozakarnych w związku z prowadzonym postępowaniem….

Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza prowadzi dochodzenie w sprawie: posiadania na imprezie masowej –meczu piłkarskim między drużynami Cracovia Kraków oraz Wisła Kraków w dniu 13 grudnia 2017 roku, wyrobów pirotechnicznych, tj. o przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Z zebranego materiału dowodowego oraz informacji uzyskanych w drodze analiz zapisów medialnych wynika, że w czasie trwania meczu kibice obydwu drużyn zarówno Cracovia Kraków oraz Wisła Kraków rozwieszali flagi z napisami prowokującymi negatywne zachowania kibiców drużyn przeciwnych. Kibice maskowali się zasłaniając twarze, uniemożliwiając w ten sposób ich identyfikację.

W czasie trwania meczu doszło do wystrzelenia i odpalenia łącznie kilkuset rac i petard przez kibiców obydwóch drużyn oraz oddawania strzałów z rakietnic przez kibiców Cracovii w kierunku kibiców drużyny przeciwnej. Pomimo przerwania meczu po jego ponownym rozpoczęciu doszło znowu do odpalania rac. Wzniecane również zostały pożary w sektorach poprzez podpalanie ubrań leżących miedzy ławkami. Niebezpieczne przedmioty rzucane były na murawę stadionu oraz w kierunku piłkarzy. Na stadion musiała wkroczyć Policja.

W świetle tych zachowań, w ocenie Prokuratury, negatywna jest prognoza co do stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z kolejnymi planowanymi imprezami masowymi na stadionie Cracovii.

Impreza masowa polegająca na rozegraniu meczu piłki nożnej ma na celu współzawodnictwo sportowe, gdy tymczasem stała się areną rozgrywek o charakterze przestępczym.

Zdaniem prokuratury zachowanie takie świadczy o braku pozytywnej prognozy co do możliwości zapewnienia bezpieczeństwa na imprezie masowej organizowanej ponownie na Stadionie Cracovii.

W szczególności za wskazaną oceną przemawiają takie okoliczności jak: agresywne zachowanie kibiców, stosowanie przemocy wobec kibiców drużyny przeciwnej i osób trzecich, wnoszenie na stadion oraz odpalanie środków pirotechnicznych, wywieszanie flag zawierających niedozwolone treści oraz uniemożliwienie identyfikacji sprawców.

W związku z zaistniałą sytuacją, Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza złożyła 28 grudnia 2017 roku, wniosek do Wojewody Małopolskiego o wszczęcie postępowania administracyjnego mającego na celu ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z planowaną imprezą masową, oraz w razie konieczności wprowadzenie, na czas określony albo nieokreślony, zakazu przeprowadzania przez organizatora imprez masowych na terenie Stadionu Cracovii im. Józefa Piłsudskiego położonego przy ul. Kałuży 1 w Krakowie. O podjętych działaniach adresat zobowiązany został do powiadomienia Prokuratury występującej z wnioskiem.

Aktualności