Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

2018-02-20 Informacja dotycząca zdarzenia z 30 stycznia 2018 roku z ul. Teligi w Krakowie

W odniesieniu do zdarzenia z 30 stycznia 2018 r., które miało miejsce ma ul. Teligi w Krakowie, a którego dotyczy śledztwo wszczęte w dniu 1 lutego 2018 r. w sprawie pobicia w dniu 30 stycznia 2018 r. w Krakowie 19 letniego mężczyzny, poprzez zadanie mu licznych ciosów po nogach i prawym przedramieniu niebezpiecznymi narzędziami w postaci siekier, na skutek czego pokrzywdzony zmarł, tj. o przestępstwo z art. 159 k.k. i art. 158§3 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k., w wyniku działań powołanego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie zespołu składającego się z funkcjonariuszy KWP i KMP w Krakowie, a podejmowanych we współpracy z Prokuraturą Rejonową Kraków-Podgórze, zdołano zebrać obszerny materiał dowodowy, pozwalający na  wydanie w odniesieniu do części uczestników zdarzenia postanowień o przedstawieniu zarzutów z art. 148§1 k.k. i in.  Na chwilę obecną prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania wszystkich ze współsprawców. Z uwagi na stopień zaawansowania czynności, udzielanie szczegółowych informacji w tym przedmiocie nie jest celowe. Na chwilę obecną zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 19 do 25 lat, z którymi będą wykonywane czynności procesowe.

Aktualności