Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

2018-02-20 Uzupełnienie informacji dotyczących Czynności Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód dot. zdarzenia z 23 stycznia 2018 roku.

23 stycznia 2018 roku funkcjonariusze Policji na ulicy Lubomirskiego w Krakowie w godzinach nocnych ok. 23 podjęli interwencję wobec kierowcy samochodu osobowego poruszającego się bez włączonych świateł. Jak ustalono kierującym był mężczyzna lat 19, nie posiadający uprawnień do kierowania pojazdami, nie zdał, bowiem egzaminu na prawo jazdy. Znajdował się on pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Przedstawiono mu zarzuty popełnienia czynów z art. 178a§1 kk i art. 178b w zw. z art. 11§2 kk oraz o przest. z art. 223§1 kki art. 224§2 kk w zw. z art. 11§2 kk. Podejrzany częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów, stwierdził jednak, że nie znajdował się pod wpływem narkotyków jak i zaprzeczył by chciał najechać na funkcjonariusza Policji.

Wobec charakteru i okoliczności zdarzenia, Prokuratura skierowała wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy. Jako przesłanki wskazano obawę matactwa jak również fakt grożącej mu surowej kary za zarzucane mu czyny. Czyn z art 223§1 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi 10 lat, a okoliczności zdarzenia tj. prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i środków odurzających, brak uprawnień do kierowania pojazdami, niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz ucieczka i w jej trakcie spowodowanie znacznego zagrożenia w ruchu drogowym przekonuje, że groźba wymierzenia podejrzanemu surowej kary jest realna.

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział II Karny nie uwzględnił wniosku prokuratora. Zdaniem Sądu nie zachodzi przesłanka matactwa oraz grożącej podejrzanemu surowej kary, albowiem nie przekonuje o tym charakter zarzucanych mu czynów, dotychczasowa niekaralność, postawa podejrzanego, który złożył wyjaśnienia i przedstawił okoliczności zdarzenia ze swojej perspektywy, jego młody wiek oraz fakt kontynuowania nauki.

Prokuratura nie zgadzając się z tą decyzją skierowała w tej prawie zażalenie na postanowienie Sądu.

            Sąd Okręgowy w Krakowie postanowieniem z dnia 13 lutego 2018 roku uwzględnił w całości zażalenie prokuratora i zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy od dnia zatrzymania.

Aktualności