Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

2018-02-21 Informacja dotycząca czynności wykonywanych w związku ze zdarzeniem z 30 stycznia 2018 roku z ul. Teligi w Krakowie

W uzupełnieniu informacji dotyczącej wykonywanych czynności w związku ze zdarzeniem z dnia 30 stycznia 2018 roku na ul. Teligi w Krakowie, uprzejmie informuję, że w dniu wczorajszym w Prokuraturze Rejonowej Kraków – Podgórze wykonano czynności procesowe z udziałem wszystkich czterech zatrzymanych osób. Dwóm podejrzanym, co do których wystąpiono z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, przedstawiono zarzuty z art. 148 par 1 k.k. i z art. 245 k.k. Wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania skierowano również wobec jeszcze jednego podejrzanego, który ukrywa się . Pierwsze dwa wnioski zostały rozpoznane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza Wydział II Karny, który uwzględnił je stosując środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec obydwu podejrzanych. Posiedzenie w przedmiocie rozpoznania ostatniego wniosku odbędzie się w tym tygodniu. Dwie osoby zostały zwolnione po przesłuchaniu w charakterze świadków. Przeprowadzone czynności pozwoliły na zgromadzenie szerokiego materiału, który obecnie poddawany jest analizie, co następuje równolegle z innymi czynnościami, w tym o charakterze operacyjnym, mogącymi doprowadzić do ustalenia dalszych uczestników i osób powiązanych ze zdarzeniem. Należy podkreślić, że na tym etapie postępowania udzielanie szczegółowych informacji na temat jego przebiegu, stoi w sprzeczności z interesem postępowania.

Aktualności