Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

2018-08-31 Umorzenie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Piotra K.

         

           W związku z pojawiąjącymi się pytaniami dotyczącymi etapu postępowania w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Piotra K., do którego  doszło z nocy  z 6 na 7 stycznia 2018 roku w Krakowie, informuję, że w Prokuraturze Rejonowej Kraków – Śródmieście Wschód  wydano w tej sprawie postanowienie o umorzeniu postępowania wobec braku znamion czynu zabronionego.

            W sprawie tej przeprowadzono wszelkie czynności mające na celu odtworzenie przebiegu ostatnich chwil Piotra K..

            Na podstawie zebranego materiału dowodowego jednoznacznie można stwierdzić, że brak jest jakichkolwiek przesłanek przemawiających za udziałem innych osób, które mogłyby doprowadzić lub przyczynić się do śmierci Piotra K.

            Szczególnie wyniki ekspertyz KiZMS CM UJ wskazują, iż przyczyną zgonu pokrzywdzonego  było utonięcie.

Aktualności