Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

2019-06-14 Chuligański wybryk pseudokibiców

            Uprzejmie informuję, że pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków Nowa Huta w Krakowie prowadzone jest dochodzenie w sprawie  pobicia Macieja M.

      Do zdarzenia doszło w dniu 9 czerwca 2019 r. w Krakowie. Ok. godz. 19:00, do autobusu  linii 141, w którym znajdowały się osoby jadące z Przylasku Rusieckiego, na przystanku „Igołomska” grupa kilku mężczyzn,  forsując zablokowane przez kierowcę drzwi,  próbowała wtargnąć do środka, jeden z mężczyzn stojąc przed autobusem uniemożliwił odjazd kierowcy z przystanku.  Po otwarciu drzwi -  z pomocą znajdującego się wewnątrz pojazdu Jacka G. -  i wejściu do środka autobusu, trzech sprawców  zaatakowało Macieja M., używając wobec niego maczety oraz gazu. W autobusie znajdowali się liczni pasażerowie, a w bezpośredniej odległości od atakujących maczetą i gazem sprawców znajdowały się małe dzieci. 

    W toku postępowania, w dniu 9 czerwca 2019 r. zatrzymany został początkowo jeden ze sprawców -  Jakub G. . Mężczyźnie przedstawiono zarzut tego, że w dniu 9 czerwca 2019 r. w Krakowie, działając w zamiarze aby inne nieustalone osoby  dokonały pobicia Macieja M. z użyciem niebezpiecznego przedmiotu w postaci maczety, swoim zachowaniem ułatwił popełnienie tego czynu zabronionego poprzez siłowe otwarcie drzwi autobusu w celu umożliwienia ww. osobom dostanie się do środka i dokonania pobicia Macieja M., w wyniku którego pokrzywdzony w wyniku użycia m.in. maczety oraz gazu doznał obrażeń ciała w postaci rany ciętej lewej nogi,  oparzenia I stopnia ramion i przedramion, które stanowiły naruszenie czynności narządów ciała na okres trwający nie dłużej niż 7 dni, w rozumieniu art. 157 § 2  kk, przy czym czynu tego dokonał w miejscu publicznym, z oczywiście błahego powodu w postaci okazywania barw klubowych klubu sportowego z poza Krakowa, rażąco lekceważąc porządek prawny, tj. o przest. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 159 kk w zw. z art. 57a kk.

    Postanowieniem z dnia 11 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie w II Wydziale Karnym zastosował wobec Jakuba G. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowana na okres 3 miesięcy. W wyniku podjętych dalszych czynności procesowych , a w tym analizy zgromadzonych zapisów monitoringu i innych dowodów ,w dniu 13 czerwca 2019 roku na polecenie prokuratora ,funkcjonariusze Policji zatrzymali kolejnych 6 mężczyzn  uczestniczących w zdarzeniu oraz 7 osób nieletnich. W godzinach wieczornych tego dnia zgłosił się do jednostki Policji jeszcze jeden z mężczyzn uczestniczących w zdarzeniu i także został zatrzymany. Również w dniu 13 czerwca 2019 roku 4 z 6 zatrzymanych mężczyzn usłyszało zarzuty między innymi z art.159 kk , art.158§1 kk w zw. z art. 57a kk .Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych Prokuratura Rejonowa w Krakowie-Nowej Hucie skierowała w dniu 13 czerwca 2019 roku do Sądu Rejonowego dla Krakowa -Nowej Huty w Krakowie II Wydział Karny wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania  wobec  4 podejrzanych. Sąd uwzględnił wnioski prokuratora i wszyscy 4 podejrzani zostali tymczasowego aresztowani na okres 3 miesięcy.

    Na dzień 14 czerwca 2019 roku zaplanowano czynności procesowe z pozostałymi dwoma zatrzymanymi mężczyznami, a to ogłoszenie zarzutów i przesłuchanie, a następnie podjęcie decyzji co do środków zapobiegawczych – w tym ewentualnego skierowania do Sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie.

   Nadmienić należy, iż nadal trwają poszukiwania jeszcze jednego mężczyzny uczestniczącego w zdarzeniu ,którego personalia zostały ustalone, a który aktualnie nie przebywa pod adresem swojego zamieszkania, nadto Prokuratura Rejonowa w Krakowie-Nowej Hucie rozważa także uzupełnienie zarzutów niektórym z podejrzanych o czyny z art.160§1 kk po ustaleniu kręgu osób pokrzywdzonych .

 

Aktualności