Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

2021-03-18 Odpowiedź Prokuratury Okręgowej w Krakowie na publikację redakcji Fakty TVN z 16 marca 2021 roku.

   W odpowiedzi na publikację redakcji Fakty TVN z 16 marca 2021 r. pt. "Opowiedziała, jak ksiądz ją gwałcił i okaleczał. "Chciałam się rzucić pod ciężarówkę" Prokuratura Okręgowa w Krakowie informuje, że publikacja ma charakter jednostronny i wykazuje sprzeczność z faktycznym przebiegiem postępowania.

   Wbrew treści publikacji, która wybiórczo odwołuje się do dowolnych fragmentów zeznań pokrzywdzonej, zgromadzone dotychczas dowody nie pozwalają na wskazanie jako sprawcy osoby duchownej. W publikacji całkowicie pominięto fakt, że pierwotnie jako sprawcę przestępstwa wskazano inną osobę.  Kwestią kluczową dla dalszego biegu postępowania jest więc zweryfikowanie wiarygodności pokrzywdzonej, tym bardziej, że opinia psychologiczna wskazuje na poważne wątpliwości w tym zakresie.

   Przesłuchanie pokrzywdzonej odbyło się przed sądem, w obecności jej pełnomocnika, a także biegłego psychologa, było ono kontynuowane na wyraźny wniosek pokrzywdzonej. Pytania, które zadawał prokurator były konieczne dla ustalenia przebiegu zdarzenia oraz wyjaśnienia rozbieżności w  zeznaniach pokrzywdzonej, a także sprzeczności między jej zeznaniami a zeznaniami innych świadków. Przesłuchanie to zostało przeprowadzone wnikliwie, szczegółowo, a zarazem z poszanowaniem praw i godności pokrzywdzonej. Wbrew twierdzeniom zawartym w materiale, prokurator działał w celu ochrony praw pokrzywdzonej i zabezpieczenia jej interesu prawnego.

   Systematycznie odbywają się przesłuchania świadków, zlecono przeprowadzenie opinii biegłym. Tak więc czas trwania postępowania jest uzasadniony ilością wykonywanych czynności i ich rodzajem.

 

Rzecznik Prasowy 

PPO Janusz Hnatko 

Aktualności