Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

21.02.2019 Wyrok w sprawie działań funkcjonariusza publicznego

Nawiązując do wcześniejszych informacji dotyczących M.N. i T.L., informuję, że zakończyło się postępowanie sądowe prowadzone przed Sądem Okręgowym w Krakowie, Wydział III Karny.

Prokuratura Okręgową w Krakowie, ówczesny Wydział VI ds. Przestępczości Gospodarczej (obecnie Wydział III) oskarżyła M.N. 8 grudnia 2015 roku o to, że jako funkcjonariusz publiczny (syndyk), m.in. przekraczając swoje uprawnienia wykorzystał w sposób niezgodny z prawem możliwości dostępu do środków finansowych wchodzących w skład masy upadłości spółek, wykorzystując te środki dla celów innych niż na potrzeby postępowań upadłościowych, polegające na dokonaniu nieprzeznaczonych na potrzeby postępowania upadłościowego, lecz na własny użytek – wypłat kwot 900 000 zł.,  500 000 zł i 750 000 zł z masy upadłościowej rzeczonych spółek. Natomiast T.L., oskarżyła o to, że wspólnie z M.N. wiedząc, że spółce, w której prezesem był T.L., grozi upadłość, zawarli szereg umów w zamiarze uszczuplenia zaspokojenia roszczeń wielu wierzycieli, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na działania syndyka masy upadłościowej tej spółki.

Sąd wymierzył M. N. karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 7 lat, łączną karę grzywny w wymiarze 500 stawek przy przyjęciu wysokości jednej stawki na kwotę 300 zł. Nadto orzekł zakaz wykonywania przez niego zawodu syndyka na okres 8 lat, obciążył kosztami – opłatami i wydatkami, zaliczył na poczet kary okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania.

T.L. został skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Aktualności