Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

21.03.2019 Postępowanie przygotowawcze przeciwko Katarzynie B., podejrzanej o usiłowanie zabójstwa swojego męża

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Wschód nadzoruje postępowanie przygotowawcze przeciwko Katarzynie B., podejrzanej o usiłowanie zabójstwa swojego męża. 

W dniu 10 marca 2019 roku w Krakowie działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia pokrzywdzonego zadała mu, co najmniej cztery ciosy nożem, w tym dwa w okolice brzucha, lecz zamierzonego skutku nie osiągnęła z uwagi na postawę pokrzywdzonego tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k.

Przesłuchana przez prokuratora po przedstawieniu zarzutów podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień.

W dniu 11.03.2019 roku, wobec podejrzanej prokurator skierował wniosek do Sądu Rejonowego dla Krakowa -Śródmieścia II Wydział Karny o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

W toku posiedzenia przed Sądem podejrzana złożyła wyjaśnienia. Nie przyznała się do usiłowania zabójstwa męża, natomiast potwierdziła, że to ona zadała mu ciosy nożem kuchennym, w tym dwukrotnie w brzuch.  Wyjaśniła, że działała w afekcie, broniąc się przed agresywnym mężem.

Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, 25 lat pozbawienia wolności lub kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Aktualności