Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw

W dniach od 22 do 27 lutego 2016 roku będzie obchodzony Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw / Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem/.
Akcja ta ma na celu: przypomnienie o cierpieniu ofiar i potrzebie ochrony ich interesów, konieczności niesienia im pomocy, zwrócenie szczególnej uwagi na prawa i potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem. W dniach od 22 do 26 lutego br. br. każda osoba może uzyskać informację na temat uprawnień przysługujących pokrzywdzonym lub o sposobie zakończenia sprawy. Informacje takie można uzyskać, w godzinach urzędowania tj. od. godz. 7.45 do 15.45, we wszystkich siedzibach prokuratur.
Dyżury w tych jednostkach będą pełnili asesorzy i prokuratorzy, którzy udzielą informacji zgłaszającym się osobom  /też telefonicznie/. Niezależnie od tych dyżurów prokuratorzy, w siedzibie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy ul. Bolesława Komorowskiego 12 w Krakowie, będą pełnili dyżury w dniach od 22 do 27 lutego br.

 

Aktualności