Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

22.01.2018 Pożar wagonów kolejowych

W  dniu 22.01.2018 r. w Prokuraturze Rejonowej Kraków-Podgórze, zostało zarejestrowane postępowanie o przest. z art. 163 par. 1 pkt. 1 kk i inne.
W nocy z 20/21 stycznia 2018 r. zostały przeprowadzone z udziałem prokuratora oględziny miejsca zdarzenia – pożaru wagonu kolejowego znajdującego się na torach przy ul. Kolejowej. Zdarzenie ujawnili pracownicy Kolejowego Laboratorium Energetycznego, którzy ok. godz. 0:45 zauważyli  płonące wagony stojące na ślepym torze kolejowym. Powiadomiono Straż Pożarną. Nadto zgłaszający podał, iż w wagonach tych mogą przebywać osoby bezdomne. Po zakończeniu akcji f-szy PSP rozpoczęto oględziny wagonu, w którym ujawniono ciała dwóch osób. Najprawdopodobniej jedną z ofiar jest kobieta Anna Ś., a drugą mężczyzna, prawdopodobnie Paweł N. W wyniku zdarzenia obrażeń doznało jeszcze dwóch mężczyzn. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż w drewnianym wagonie zamieszkiwały osoby bezdomne. W dniu zdarzenia spożywały alkohol, pomieszczenie było oświetlane przy pomocy świec, które pozostały niezabezpieczone, kiedy lokatorzy poszli spać. W dniu 21.01.2018r. przeprowadzono oględziny z udziałem biegłego z zakresu badań elektrotechnicznych i pożarnictwa. W trakcie czynności ujawniono, iż rozmieszczenie, przebieg i wielkość uszkodzeń termicznych wskazuje na długotrwałe intensywne działania wysokiej temperatury płomieniowego spalania, które odbywało się wewnątrz pudła wagonu w strefie przypodłogowej. Jak wynika ze wstępnej opinii biegłego, na tym etapie postępowania można przyjąć, iż przyczyną pożaru było nieostrożne postępowanie z otwartym ogniem lub przy paleniu tytoniu przez osoby przebywające w wagonie w pobliżu palnych materiałów, przedmiotów użytkowych wyposażenia i konstrukcji wagonu np. pozostawienie nieugaszonego niedopałka papierosa albo pozostawienie bez dozoru źródła otwartego ognia np. zapalonej świeczki. Najprawdopodobniej zarzewie pożaru miało miejsce w jego środkowej części ponad podłogą. Obecnie wykonywana jest sekcja zwłok w ZMS w Krakowie.

Aktualności