Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

22.11.2018 Wyrok wobec oskarżonego, który dopuścił się czynów zabronionych wobec ratowników medycznych i funkcjonariuszy Policji

W nawiązaniu do informacji z 4 kwietnia 2017 roku, dotyczącej zdarzenia z 2 kwietnia 2017 roku w Skawinie, w którym Robert D.:

  1. w Skawinie pobił pokrzywdzonego oraz usiłował dokonania zaboru w celu przywłaszczenia nieustalonej kwoty pieniędzy, jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na stanowczą obronę pokrzywdzonego i interwencję osoby trzeciej
  2. w tym samym miejscu i czasie, groził pozbawieniem życia ratownikom medycznym,
  3. w tym samym miejscu i czasie naruszył nietykalność cielesną pracownika Pogotowia Ratunkowego w Skawinie w osobie ratownika medycznego i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków,
  4. w tym samym miejscu i czasie znieważył słowami powszechnie uznanymi za obelżywe 2 ratowników Pogotowia Ratunkowego w Skawinie, podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych,
  5. w tym samym miejscu i czasie uderzeniem głową dokonał uszkodzenia szyby tylnych drzwi karetki Pogotowia Ratunkowego w Skawinie,
  6. w tym samym miejscu i czasie naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza Policji, podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych
  7. w tym samym miejscu i czasie znieważył słowami powszechnie uznanymi za obelżywe interweniujących funkcjonariuszy Policji podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych,
  8. w tym samym miejscu i czasie stosując groźby pozbawienia życia zmuszał 2 funkcjonariuszy Policji do zaniechania podjętej przez nich prawnej czynności służbowej.

 W tej sprawie do Sądu Rejonowego w Wieliczce skierowano akt oskarżenia przeciwko Robertowi D.

Po przeprowadzonym postępowaniu sądowym w dniu 14 listopada 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Wieliczce, Wydział II Karny, zapadł wyrok skazujący Roberta D. na karę łączną pięciu lat pozbawienia wolności, zobowiązano jednocześnie oskarżonego do naprawienia w całości szkody poprzez zapłatę na rzecz Pogotowia Ratunkowego w Skawinie kwoty 2046,97 zł oraz nawiązki na rzecz pokrzywdzonego w wysokości 500 zł.

Wyrok nie jest prawomocny.

Aktualności