Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

24-28.02.2014 r. -Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach od dnia 24 lutego do 28 lutego 2014 roku będzie obchodzony Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw / Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem/.
Akcja ta ma na celu: przypomnienie o cierpieniu ofiar i potrzebie ochrony ich interesów, konieczności niesienia im pomocy, zwrócenie szczególnej uwagi na prawa i potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem. W dniach od 24 lutego br. do 28 lutego br. każda osoba może uzyskać informację na temat uprawnień przysługujących pokrzywdzonym lub o sposobie zakończenia sprawy. Informacje takie można uzyskać, w godzinach urzędowania tj. od. godz. 7.45 do 15.45, we wszystkich siedzibach prokuratur.
Dyżury w tych jednostkach będą pełnili asesorzy i prokuratorzy, którzy udzielą informacji zgłaszającym się osobom  /też telefonicznie/. Niezależnie od tych dyżurów prokuratorzy         / asesorzy/ będą, wraz z innymi przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, pełnić dyżury w siedzibie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy ul. Bolesława Komorowskiego 12 w Krakowie oraz pomogą i udzielą wsparcia podmiotom współpracującym, w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw, tj. Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach oraz  Punktowi Poradnictwa dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem i Członków Ich Rodzin w Olkuszu działającym przy Gminnym Punkcie Wsparcia Osób i Rodzin. Każdy z tych podmiotów otrzyma listę dyżurujących prokuratorów / asesorów/ i kontakty do tych osób.

Informacje dotyczące praw i obowiązków pokrzywdzonych osób znajdują się na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Krakowie w zakładce „pokrzywdzony”. Na stronie internetowej znajdują się również dane organizacji, którą niosą pomoc ofiarom przestępstw /w zakładce „organizacje niosące pomoc ofiarom przestępstw”/.

Aktualności