Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

24.03.2017 Informacja o czynnościach w postępowaniu przygotowawczym, prowadzonym w Wydziale I Śledczym Prokuratury Okręgowej w Krakowie, dotyczącym wypadku kolumny rządowej w dniu 10 lutego 2017 roku w Oświęcimiu.

W ramach śledztwa prowadzonego przez Wydział I Śledczy dotyczącego wypadku kolumny rządowej w dniu 10 lutego 2017 roku w Oświęcimiu kontynuowane są czynności procesowe w postaci przesłuchań świadków zdarzenia. W szczególności zostało przesłuchanych 9 strażaków prowadzących czynności ratownicze na miejscu zdarzenia. W dniu 24 marca 2017 roku planowane jest przesłuchanie bezpośredniego świadka przejazdu kolumny rządowej z udziałem obrońcy podejrzanego.

 W dniu 22 marca 2017 roku biegli z Instytutu Ekspertyz Sądowych im Prof. Dr Jana Sehna w Krakowie  oraz biegły z Politechniki Krakowskiej przeprowadzili w ramach ekspertyzy porównawcze badania dynamiki poprzecznej oraz wzdłużnej samochodu marki Audi A8 L 6,3 Security. W czynnościach biegłych brał udział prokurator wchodzący w skład zespołu, który na podstawie zarządzenia wydanego na podstawie art. 198 § 2 kpk zastrzegł swoją obecność przy wspomnianych badaniach porównawczych.

 Ponadto w toku śledztwa uzyskano szereg opinii biegłych, w szczególności opinie dotyczące rodzaju i stopnia obrażeń ciała doznanych przez uczestników zdarzenia, opinie toksykologiczne, dotyczące badania próbek krwi pobranych od kierujących pojazdami uczestniczącymi w wypadku, opinię biegłych z Pracowni Badań Audiowizualnych Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie, a nadto opinię w zakresie odczytu danych zarejestrowanych przez urządzenie „UDS” z samochodu marki Audi.

 Kierując się dobrem prowadzonego postępowania Prokuratura Okręgowa w Krakowie nie będzie na obecnym etapie śledztwa udzielać informacji dotyczących treści i wniosków z uzyskanych opinii.     

Aktualności