Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

24.06.2020 Postępowanie Prokuratury Rejonowej Kraków - Śródmieście Zachód


Prokuratura Rejonowa Kraków - Śródmieście Zachód, umorzyła postępowanie w sprawie zdarzenia z 21 czerwca 2020 roku, do którego doszło w rejonie Rynku Głównego w Krakowie.
 
Do Prokuratury Rejonowej w Krakowie -  Śródmieściu Zachód  zostały przekazane przez Komisariat Policji w Krakowie w dniu 22 czerwca 2020r. materiały dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa publicznego znieważenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Na podstawie całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego ustalono następujący stan faktyczny:
 
W dniu 21 czerwca 2020r w Krakowie na Rynku Głównym odbywał się wiec wyborczy związany ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. Około godziny 16.00 funkcjonariusze Policji pełniący służbę przy zabezpieczeniu zgromadzenia, zauważyli w rejonie ulic Sławkowskiej i Szczepańskiej mężczyznę pchającego platformę, na której posadowiona była figura przedstawiająca podobiznę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy wraz z napisem o treści: „ ma władza pełną misę, ja służę jej podpisem”. Mężczyznę, wylegitymowano, zaś figurę zatrzymano i w późniejszym czasie poddano oględzinom. Mężczyzna oświadczył funkcjonariuszom Policji, iż platforma z figurą nie jest jego własnością a on jedynie ją pchał. Mężczyzna nie wskazał danych jej właściciela.
Czyn zabroniony opisany w  art. 135  §2 kk polega na publicznym znieważaniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3.  Artykuł 135§2 k.k. , posługujący się terminem „znieważa", nie zawiera jego bliższej charakterystyki, w szczególności zaś nie wskazuje, jakiego rodzaju zachowania stanowią znieważenie.

Po analizie zebranych materiałów, uznać należy, iż w przedmiotowym przypadku nie doszło do realizacji ustawowych znamion czynu zabronionego z art. 135§2 k.k. Niewątpliwie figura mająca obrazować postać Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jak i treść umieszczonego napisu osadzone są w konwencji politycznej karykatury.

W przedmiotowym przypadku nie sposób jednak przyjąć, iż przedstawienie urzędującego Prezydenta RP za pomocą figury jak i treść napisu miały obelżywy i  obraźliwy charakter. Uznać należy, iż były prześmiewczą formą wyrażenia poglądów przez jej twórcę i uczestników wiecu.

                Biorąc to pod  uwagę niniejsze postępowanie umorzono wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego (na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.).

 

Aktualności