Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

25.02.2020 Śledztwo w sprawie pożaru Filharmonii w Krakowie.

Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Zachód w Krakowie nadzoruje śledztwo wszczęte (20 lutego 2020 roku) w sprawie sprowadzenia, 6 lutego 2020 roku, zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać pożaru w obrębie  poddasza oraz dachu budynku Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, wpisanego do rejestru zabytków Miasta Krakowa, w efekcie, którego doszło między innymi do nadpalenia fragmentów konstrukcji dachu oraz kanału szybu odymiającego, co spowodowało uszkodzenie tego zabytku, tj. o przest.z art. 163§1 pkt.l 1 kk i art. 108 ust. 1 Ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018.2007 z późn. zm.) w zw. z art. 11§2 kk. Czyn zagrożony karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Według poczynionych dotąd ustaleń, do ujawnienia zapalenia się części konstrukcji dachu oraz kanału szybu oddymiającego doszło ok. 17: 15, 6 lutego 2020 roku, a wezwane na miejsce jednostki Straży Pożarnej ugasiły pożar.

Aktualnie prowadzone są czynności procesowe mające przede wszystkim na celu ustalenie przyczyny zapalenia się fragmentów wskazanych elementów, zakresu pożaru oraz jego potencjalnej skali. W tym celu gromadzona jest niezbędna dokumentacja, przesłuchiwani są świadkowie (w szczególności pracownicy przeprowadzający remont budynku Filharmonii) ponadto zasięgnięto opinii biegłego z zakresu pożarnictwa. W zależności od ustaleń będą podejmowane dalsze czynności w tej sprawie.

Aktualności