Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

25.03.2021 Kolejne zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się praniem brudnych pieniędzy pochodzących z pisania „na zamówienie” prac dyplomowych i rozpraw doktorskich

W sierpniu 2020 roku informowaliśmy o zatrzymaniach kierującego grupą oraz tzw. redaktorów prac działających w tej grupie. Obecnie na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie 17 marca 2021 r., funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali 2 osoby w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się w latach 2016-2020 popełnianiem przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i praniem brudnych pieniędzy. Zatrzymani zostali radca prawny i informatyk.

Działalność grupy przestępczej polegała na odpłatnym tworzeniu gotowych prac dyplomowych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, a nawet rozpraw doktorskich, przy wykorzystaniu specjalnie do tego stworzonego systemu informatycznego. Członkowie grupy, za pośrednictwem powyższego systemu, odbierali zlecenia, a następnie przydzielali je konkretnym redaktorom, którzy tworzyli spisy treści, konspekty, rozdziały i całe prace dyplomowe.

Ustalono dotychczas około cztery tysiące zleceń na prace dyplomowe i rozprawy doktorskie.

Sporządzone odpłatnie prace przedkładano promotorom na wyższych uczelniach na terenie kraju. Wytworzone „na zamówienie” prace stanowiły podstawę do nadania przez rektorów tytułów zawodowych licencjata, inżyniera, magistra i tytułu naukowego doktora oraz wydania dyplomów ukończenia studiów wyższych. Rektorzy uczelni byli w ten sposób podstępnie wprowadzani w błąd co do rzeczywistego autorstwa tych prac. Dotychczas zidentyfikowano ponad 11 000 wpłat dokonanych przez kilka tysięcy zleceniodawców

 Wiodącą rolę w procederze prania brudnych pieniędzy odegrał zatrzymany radca prawny i doradca podatkowy, specjalizujący się w spółkach offshore działających na terenie rajów podatkowych. Jak ustalono, organizował on schemat wyprowadzania środków pieniężnych na zagraniczny rachunek bankowy za pośrednictwem instytucji bankowej, doprowadził w ten sposób do „wyprania” ponad 7 mln złotych, pochodzących z wpłat zleceniodawców.

 Zatrzymany radca prawny usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

 Prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. 19 marca 2021 r., sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy z zastrzeżeniem, że może ono zostać uchylone pod warunkiem zapłaty przez podejrzanego 2 mln złotych tytułem poręczenia majątkowego. 22 marca 2021 r. podejrzany wpłacił  kwotę poręczenia majątkowego ustalonego przez sąd.

 Oprócz zatrzymanego radcy prawnego, zatrzymany został także informatyk. Jego rola polegała na stworzeniu systemu informatycznego zarządzającego zleceniami oraz tworzeniu stron internetowych wykorzystywanych w przestępczej działalności grupy.

 Podejrzany usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pomocnictwa do wyłudzenia poświadczenia nieprawdy. Nie przyznał się on do popełnienia zarzucanych mu czynów. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

 

Aktualności