Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

25.05.2018 Wyrok w sprawie domagania się korzyści majątkowej za odstąpienie od wprowadzenia do obrotu produktów spożywczych zawierających obce substancje.

Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział VI Karny wydał wyrok w sprawie przeciwko Sławomirowi J., który;

  1. w okresie od dnia 26 lipca 2016 r. do dnia 27 lutego 2017 r. na terenie Wielkiej Brytanii i w Wadowicach, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierując w listach oraz poprzez przesłanie produktów znanych marek z zawartością nieustalonej substancji, groźby zamachu na życie i zdrowie wielu osób, poprzez wprowadzenie na rynek zatrutych napojów spożywczych, produkowanych przez pokrzywdzonego, usiłował doprowadzić spółkę z terenu Wadowic do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym w postaci 4000 bitcoinów o łącznej wartości 11 892 000 złotych oraz doprowadził tę spółkę  do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym w postaci 130 bitcoinów o łącznej kwocie 395 635,95 zł. tj. o przestępstwo z art. 282 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
  2. w okresie od bliżej nieustalonego dnia grudnia 2016 r. do 27lutego 2017 r. na terenie Wielkiej Brytanii, w Poznaniu i w bliżej nieustalonych miejscach, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego        zamiaru, podejmował czynności mogące    udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie, przestępczego pochodzenia wykrycie oraz zajęcie mienia w postaci kryptowaluty bitcoin o łącznej wartości 395 635, 95 zł pochodzącego z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego w     postaci wymuszenia rozbójniczego na szkodę spółki z terenu Wadowic poprzez dokonywanie transferu tych środków pomiędzy kolejnymi kontami kryptowaluty bitcoin, udostępnienie innej osobie Tomaszowi K. haseł dostępu do portfeli bitcoinowych i innych czynności, umożliwiających wypłatę wskazanych środków tj. o przestępstwo z art. 299 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
  3. w dniu 26 grudnia 2016 r. w Poznaniu i Warszawie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w zamiarze popełnienia czynu zabronionego, przesłał na adres spółki produkującej napoje, dwa produkty z logo napoju firmy z zawartością nieustalonej substancji, czym zmierzał bezpośrednio do doprowadzenia spółki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym w nieustalonej wysokości wobec groźby zamachu na życie i zdrowie wielu osób poprzez wprowadzenie na rynek zatrutych napojów spożywczych, produkowanych przez pokrzywdzonego, lecz zmierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie przez Policję tj. o przestępstwo z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 282 k.k.

Tomaszowi K., który;

  1. od bliżej nieustalonego dnia grudnia 2016 r. do dnia 27 lutego 2017 r. w Poznaniu, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, podejmował czynności mogąc udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia, wykrycie oraz zajęcie mienia w postaci kryptowaluty bitcoin o łącznej wartości 395 635,95 zł. pochodzącego z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego w postaci wymuszenia rozbójniczego, tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 k.k. i art. 291 § 1 k.k. i art. 239 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

 

  1. okresie od bliżej nieustalonego dnia do dnia 26 lutego 2017 r. w Poznaniu, wbrew przepisom ustawy, posiadał środek odurzający w postaci 1,44 grama suszu ziela konopi innych niż włókniste tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

    Sąd uznał obu oskarżonych za winnych zarzucanych im w akcie oskarżenia czynów.
    Za te czyny Sąd wymierzył wobec Sławomira J. karę łączną 5 (pięciu) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz łączną karę grzywny w wymiarze 500 (pięćset) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej w kwocie 100 (stu) złotych oraz orzekł wobec oskarżonego Sławomira J. obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

Wobec Tomasza K. wymierzył karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 400 (czterystu) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej w kwocie 50 (pięćdziesięciu) złotych oraz łączną karę grzywny w wymiarze 410 (czterystu dziesięciu) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej w kwocie 50 (pięćdziesięciu) złotych. Orzekł także wobec oskarżonego Tomasza K. środek kompensacyjny w postaci nawiązki w kwocie 2 000,00 złotych na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjnego.

Sąd zasądził od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe i opłaty.

Odzyskano również pochodzące od pokrzywdzonego bitcoiny w ilości 118, 285624BTC oraz zwrócono odzyskane mienie pokrzywdzonemu.

Aktualności