Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

25.11.2019 Sprawa pobicia w akademiku.

Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków - Nowa Huta w Krakowie, prowadzone jest śledztwo w sprawie usiłowania w dniu 19 listopada 2019 roku w Krakowie zabójstwa obcokrajowca i spowodowania u niego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu poprzez ugodzenie go nożem w klatkę piersiową w okolice lewego płuca, tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że do jednego z akademików w Krakowie, gdzie zamieszkuje pokrzywdzony miało przyjechać dwóch znanych mu mężczyzn, a następnie dokonać jego pobicia. W trakcie tego pobicia sprawcy mieli posłużyć się nożem, czego skutkiem były doznane przez pokrzywdzonego obrażenia w postaci czterech ran kłutych. Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala Rydygiera, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.

Do chwili obecnej przesłuchano świadków zdarzenia, zabezpieczono monitoring, zabezpieczono dokumentację medyczną dotyczącą pokrzywdzonego ze szpitala. Przesłuchano pokrzywdzonego w szpitalu z udziałem tłumacza. Osoby podejrzane o dokonanie czynu zostały zatrzymane w dniu 20 listopada 2019 roku.

22 listopada 2019 roku w Prokuraturze zostały wykonane czynności procesowe z udziałem podejrzanych. Podejrzani częściowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

W dniu 22 listopada 2019 roku do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie Wydział II Karny, złożono wniosek o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty, uwzględniając wnioski, zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Aktualności