Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

26.01.2018 umorzenie śledztwa dotyczącego zdarzeń, które miały miejsce 18.XII.2016 roku, 18.III., 18.IV., 18.V., oraz 18.VI. 2017 roku w okolicach Wzgórza Wawelskiego w Krakowie.

W związku z zapytaniami mediów, informuję, że w Wydziale II Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie, wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa dotyczącego zdarzeń, które miały miejsce 18.XII.2016 roku, 18.III., 18.IV., 18.V., oraz 18.VI. 2017 roku w okolicach Wzgórza Wawelskiego w Krakowie.

W toku tego postępowania prokuratorzy je prowadzący rozpatrywali przebieg zaistniałych zdarzeń pod kątem wyczerpania znamion czynów zabronionych popełnionych zarówno w stosunku do osób fizycznych, pełniących funkcje publiczną, podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych jak również czynów zabronionych, które były popełnione wobec osób przebywających na terenie Wzgórza Wawelskiego.

Na podstawie zeznań świadków oraz nadesłanych z Kancelarii Sejmu oraz uzyskanych od Dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu i Parafii Archikatedralnej na Wawelu dokumentów, ustalono, że wizyty pokrzywdzonych w Katedrze na Wawelu w Krakowie miały charakter prywatny. Tym samym postępowanie w zakresie publicznego znieważenia funkcjonariuszy publicznych (18.XII.2016 roku, 18.IV., 18.V., oraz 18.VI. 2017 roku) podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych poprzez wykrzykiwanie i wyświetlanych za pomocą rzutnika obraźliwych haseł na murach Zamku Królewskiego na Wawelu, tj. o czyn z art. 226§1kk i art. 226§3 kk, umorzono wobec braku znamion czynu zabronionego.

W odniesieniu do zarzutu z art. 216§1 kk postawionego Franciszkowi Ch., a dotyczącego znieważenia w dniu 18.IV.2017 roku Jarosława Kaczyńskiego, poprzez wypowiedziane do pokrzywdzonego w jego obecności znieważających go słów, postępowanie umorzono, z uwagi na to, ze podejrzany w lipcu 2017 roku zmarł.

W pozostałym zakresie dot. pomówienia pokrzywdzonych przez osoby uczestniczące w zdarzeniach z 18.XII.2016 roku i 18 .III.2017 roku o takie postępowanie, które mogłoby pokrzywdzonych poniżyć w opinii publicznej lub narazić ich na utratę zaufania potrzebnego dla zajmowania danych stanowisk, tj. o przest. z art. 212§1 kk postępowanie umorzono wobec niewykrycia sprawców czynów albowiem pomimo szczegółowych analiz zapisów video z przebiegu zdarzenia oraz przesłuchania szeregu świadków nie zdołano ustalić osoby obsługującej rzutnik, którym wyświetlano obraźliwe hasła na murach Zamku Królewskiego na Wawelu oraz nie dokonano identyfikacji osób, które kierowały w stronę osób pokrzywdzonych  słowne wypowiedzi, mające opisany wyżej charakter.

Analizie podlegały również zachowania, polegające na zmuszaniu osób pokrzywdzonych do zaniechania wjazdu a następnie wyjazdu z Zamku Królewskiego na Wawelu poprzez blokowanie przejazdu drogą publiczną. Jak ustalono, osoby zgromadzone pod Zamkiem Królewskim na Wawelu, nie używały przemocy fizycznej lub gróźb bezprawnych, m.in. w celu blokowania przejazdów samochodów, ich zachowanie polegało, bowiem na stosowaniu tzw. biernego oporu. W ocenie prokuratora nie doszło tym samym do zrealizowania znamion czynu z art. 191§1 kk.

Brak możliwości zidentyfikowania osób biorących czynny udział w będących przedmiotem śledztwa  zdarzeniach stał się podstawą umorzenia postępowania przygotowawczego również w zakresie przestępstwa z art. 190a§1kk.

Postanowienie nie jest prawomocne.

Aktualności