Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

26.03.2018 Handlowali środkami odurzającymi, prowadzili agencje towarzyskie.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie Wydział I Śledczy prowadziła postępowanie przygotowawcze w sprawie działalności w Krakowie i innych miejscowościach Małopolski zorganizowanej grupy przestępczej, ukierunkowanej na popełnianie przestępstw stypizowanych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności na produkcji i wprowadzaniu do obrotu znacznych ilości środków odurzających,  w szczególności marihuany i amfetaminy oraz przestępstw związanych z handlem ludźmi w okresie od listopada 2015 roku do 9 kwietnia 2016 roku tj. o przest. z art. 258 § 1 k.k. i inne.

Postępowanie to obejmowało swoim zakresem:

- Tadeusza C. i Grzegorza L., którym zarzucono popełnienie zbrodni handlu ludźmi (art. 189a § 1 k.k.), a także przestępstw polegających na ułatwianiu ustalonym i nieustalonym kobietom uprawiania prostytucji oraz czerpaniu korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez ustalone i nieustalone kobiety (art. 204 § 2 k.k. i inne) oraz uprawie krzewów konopi, z których można było uzyskać znaczne ilości środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste (art. 63 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i inne);

- Dawida K. i Krzysztofa G., którym zarzucono popełnienie zbrodni handlu ludźmi (art. 189a § 1 k.k.), a także przestępstw polegających na wprowadzaniu do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych (art. 56 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii) i inne;

- Justynie G., której zarzucono popełnienie występku polegającego na ułatwianiu ustalonym i nieustalonym kobietom uprawiania prostytucji (art. 204 § 2 k.k. i inne);

- Annie B., Ireneuszowi D. oraz Damianowi C., którym zarzucono popełnienie przestępstw polegających na wprowadzaniu do obrotu znacznych ilości środków odurzających w postaci środków odurzających i substancji psychotropowych (art. 56 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i inne);

- Sławomirowi R., któremu zarzucono posiadanie substancji psychotropowych (62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii).

W toku śledztwa ustalono, iż w Tadeusz C. i Grzegorz L. wykorzystując krytyczne położenie Anety S., polegające na braku środków finansowych „kupili” ją od Dawida K. i Krzysztofa G. za kwotę 2000 zł, a następnie przyjęli ją do pracy w charakterze prostytutki, w prowadzonej przez siebie oraz inne nieustalone osoby, mieszkaniowej agencji towarzyskiej znajdującej się w wynajętym do tego celu przez Justynę G. mieszkaniu znajdującym się w jednym z krakowskich osiedli.

Ponadto ustalono, iż Tadeusz C. i Grzegorz L. ułatwiali Anecie S. uprawianie prostytucji, w ten sposób, że przyjęli ją do pracy w charakterze prostytutki, w prowadzonej przez siebie oraz inne nieustalone osoby, mieszkaniowej agencji towarzyskiej znajdującej w wynajętym do tego celu przez Justynę G. mieszkaniu, a także wynajęli fotografa i umieszczali zrobione zdjęcia na portalu erotycznym. Czerpali oni także korzyści majątkowe z uprawiania przez Anetę S. oraz innych kobiet prostytucji.

            W ramach tej sprawy ustalono także, iż Dawid K. i Krzysztof G. uczestniczyli w przestępczym procederze, polegającym na wprowadzaniu do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych na terenie Oświęcimia. Narkotyki te przekazywali oni Annie B., Ireneuszowi D. oraz Damianowi C, którzy przekazywali je dalszym nieustalonym osobom.

            Wobec Tadeusza C., Grzegorza L., Dawida K. oraz Krzysztofa G. stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

            W stosunku do pozostałych osób stosowano nieizolacyjne środki zapobiegawcze.

            Po zgromadzeniu całokształtu materiału dowodowego, Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko tym osobom.

            Wobec złożenia przez 5 podejrzanych – którzy przyznali się i złożyli wyjaśnienia –  stosownego wniosku, prokurator do aktu oskarżenia dołączył wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonymi kar.

Tadeuszowi C., Grzegorzowi L., Dawidowi K. oraz Krzysztofowi G. za zarzucane im przestępstwa grozi kara od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

Aktualności