Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

26.04.2019 Akt oskarżenia w sprawie zgonu na ul.Teligi w Krakowie

Prokuratura Rejonowa Kraków - Podgórze skierowała akt oskarżenia przeciwko pięciu mężczyznom a to, Arkadiuszowi W. (22 l.), Danielowi S. (20l.), Maciejowi K. (19l.), Konradowi O. (21 l.), Danielowi U. (31 l.),

Oskarżonym o to, że:

1.W dniu 30 stycznia 2018 roku na ulicy Teligi w Krakowie działając z zamiarem pozbawienia życia innego mężczyzny wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami (co do których, wyłączono materiały do odrębnego postepowania) działając w zorganizowanej grupie przestępczej napadli na pokrzywdzonego, zadając mu ciosy, w tym niebezpiecznymi narzędziami w postaci siekier, maczet, karczownika, spowodowali rany kłute i rąbane, w  szczególności prawego przedramienia, rany lewego uda i prawego podudzia, które doprowadziły do wstrząsu pokrwotocznego, którego następstwem był zgon pokrzywdzonego tj. o  przestępstwo z art. 148 § 1 kk, w związku z art. 65 § 1 kk.

 2. Co najmniej od 1 października 2017 roku do lutego lub maja 2018 roku w Krakowie brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej pod szyldem „Wisła Sharks” mającej na celu popełnianie przestępstw, w szczególności przeciwko życiu, zdrowiu, mieniu przestępstw karno – skarbowych z ustawy  o przeciwdziałaniu narkomanii tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk). Ponadto poszczególnym oskarżonym postawiono zarzuty. Arkadiuszowi W. oraz Danielowi S. – wywierania wpływu na stronę postepowania, grożenie świadkom (art. 258 kk). Maciejowi. K posiadanie znacznej ilości substancji odurzających ( art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), Konradowi O. -udzielania małoletnim środków odurzających ( art. 58 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), o przestępstwo z art. 200 § 1 kk i art. 208 kk w związku z art. 11 § 2 kk, posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych (art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) i przywłaszczeniu oraz posiadaniu dokumentów, którymi nie miał prawa wyłącznie rozporządzać (art. 275 kk, art. 276 kk). Jak ustalono, pokrzywdzony 30 stycznia 2018 roku przebywał z innymi osobami na terenie osiedla Prokocim. W trakcie spaceru został on napadnięty przez kilku zamaskowanych napastników. Podczas ucieczki pokrzywdzony został otoczony przez napastników, a następnie zaczęli oni wszyscy zadawać ciosy, trzymając w rękach maczety, siekiery i karczowniki. Po zadaniu ciosów, napastnicy uciekli. Świadkowie zawiadomili Pogotowie Ratunkowe oraz Policję. Pomimo udzielonej pokrzywdzonemu pomocy zmarł on 1 lutego 2018 roku. Akt oskarżenia przeciwko tym pięciu osobom sporządzono w oparciu o m.in. analizę monitoringów,wyników szeregu zleconych badań, oraz zeznań świadków. Część z  oskarżonych była już karana sądownie, za przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Za zarzucane im czyny grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Aktualności