Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

26.09.2017 KOMUNIKAT

Komunikat

kierowany do osób pokrzywdzonych działaniami firmy - Pożyczka Gotówkowa sp. z o.o. w Tarnowie / uprzednio Pomocna Pożyczka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, a wcześniej Polska Korporacja Finansowa Skarbiec sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku,

Prokuratura Okręgowa w Krakowie informuje, iż w związku z ogłoszeniem w dniu 24 lipca 2017 r., przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, w sprawie sygn. VI GU 43/16 upadłości Spółki Pożyczka Gotówkowa sp. z o. o z siedzibą w Tarnowie, prokuratura wobec obowiązujących regulacji prawnych dotyczących zasad postępowania upadłościowego, nie może obecnie podejmować na rzecz osób pokrzywdzonych - wierzycieli spółki czynności cywilno - prawnych zmierzających do zwrotu nienależnie pobranych tzw. opłat przygotowawczych, warunkujących uzyskanie przez te osoby pożyczki, w tym kierowania do Sądu stosownych pozwów, albowiem takie działania obecnie są niedopuszczalne.

Obwieszczenie o ogłoszeniu opadłości dłużnika Pożyczka Gotówkowa sp. z o. o. w Tarnowie w likwidacji ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 2 sierpnia 2017 r., Nr. 148.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż osoby pokrzywdzone działaniem w/wym Spółki, obecnie winny samodzielnie i bezpośrednio zgłaszać swoje wierzytelności / również te wobec, których zapadł prawomocny nakaz zapłaty uzyskany na skutek działań prokuratury / w stosunku do upadłego w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia obwieszczenia, to jest do dnia 2 listopada 2017 r.

Wierzytelności należy zgłaszać na ręce sędziego Komisarza na adres :

Sędzia Komisarz Jacek Werengowski

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ
w Gdańsku

VI Wydział Gospodarczy

ul. Piekarnicza 10,

80 - 126 Gdańsk

Sygn. akt VI GUp 146/17

 

Aktualności