Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

26.11.2018 Wyrok wobec oskarżonych o znęcanie się nad małoletnim synem.

W nawiązaniu do informacji z 16 sierpnia 2018 roku, dotyczącej  skierowania do Sądu aktu oskarżenia przeciwko Milenie W. oraz Robertowi H., oskarżonych o to, że w okresie od 22 października 2017 roku do dnia 26 listopada 2017 roku w Krakowie, działając wspólnie i w porozumieniu, będąc osobami, na których ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, znęcali się fizycznie nad osobą nieporadną ze względu na swój wiek - swoim małoletnim synem, poprzez bicie, szarpanie, uciskanie, wykręcanie kończyn, potrząsanie, co spowodowało obrażenia na kończynach dolnych, śródczaszkowe, złamania obojczyków, żeber i lewej piszczeli i pociągnęło za sobą naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej siedmiu dni, tj. o przest. z art. 207 § la k.k. i art. 157 § 1 k. k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Po przeprowadzonym postępowaniu sądowym w dniu 19 listopada 2018 roku w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie, Wydział II Karny, zapadł wyrok skazujący matkę dziecka Milenę W. na karę czterech lat pozbawienia wolności, jednocześnie Sąd uniewinnił ojca dziecka Roberta H. od zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu.

Prokurator wyrok ocenił jako niesłuszny i wystąpiono z wnioskiem o sporządzenie jego pisemnego uzasadnienia, po którego analizie zostanie wywiedziona apelacja od całości wyroku.

Wyrok nie jest prawomocny.

Aktualności