Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

27.04.2017 Informacja o czynnościach w postępowaniu przygotowawczym, prowadzonym w Wydziale I Śledczym Prokuratury Okręgowej w Krakowie, dotyczącym wypadku kolumny rządowej w dniu 10 lutego 2017 roku w Oświęcimiu.

W dniu 26 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział II Karny, po rozpoznaniu zażalenia obrońcy podejrzanego Sebastiana K. na zatrzymanie podejrzanego, dokonane w dniu 10 lutego 2017 roku, uznał zatrzymanie za legalne, przeprowadzone prawidłowo, ale niezasadne.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie podziela pogląd Sądu Rejonowego w Oświęcimiu  w zakresie stwierdzenia prawidłowości i legalności czynności zatrzymania.

Szanując zasadę niezawisłości sędziowskiej i samodzielności jurysdykcyjnej Sądu, Prokuratura Okręgowa w Krakowie podtrzymuje jednakże wyrażoną pisemnie jak również prezentowaną na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2017 roku ocenę, iż w świetle ujawnionych w dniu 10 lutego 2017 roku, na podstawie czynności przeprowadzonych w trybie art. 308 § 1 i § 2 kpk okoliczności zdarzenia, zatrzymanie podejrzanego, które miało charakter formalny, trwało około 2 godzin, na czas wykonywania czynności, było nie tylko legalne, przeprowadzone prawidłowo ale nadto zasadne.  

Aktualności