Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

27.08.2020 Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Kraków - Nowa Huta

Prokuratura Rejonowa Kraków – Nowa Huta skierowała do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy, Wydział II Karny, akt oskarżenia przeciwko Beacie A., lat 33, której zarzucono, że w dniach 3 i 4 grudnia 2019 roku w Krakowie, metodą na tzw. „legendę”, doprowadziła 6 osób pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w łącznej kwocie ponad 170 tys. złotych i 1700 dolarów amerykańskich, a czynów tych dopuściła się w warunkach powrotu do przestępstwa przewidzianych w art. 64§1kk, tj. o przestępstwo z art. 286§1 w zw. z art. 64§1kk.

Jak ustalono, oskarżona na numery pokrzywdzonych dzwoniła i przedstawiając się jako funkcjonariusz CBŚP wmawiała pokrzywdzonym, że w danym rejonie grasuje grupa przestępców, która zamierza okraść pokrzywdzonych np. poprzez włamanie albo pobranie kredytu na dane pokrzywdzonych. Z tego powodu pokrzywdzeni winni wydać pieniądze funkcjonariuszce policji, która się z pokrzywdzonymi skontaktuje.

W taki sposób posiadane przez pokrzywdzonych pieniądze zostały przekazane oskarżonej, która pełniła rolę tzw. osoby odbierającej, działającej w grupie wraz z innymi dotychczas nieustalonymi osobami.

W toku postępowania, oskarżona przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów, wskazując miejsca ich dokonania.

Czynów tych dopuściła się będąc uprzednio wielokrotnie karana za przestępstwa przeciwko mieniu.

Oprócz tego ujawniono u niej środki  odurzające i substancje psychotropowe.

Za te czyny grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Aktualności