Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

27.09.2017 Akty oskarżenia w sprawach wyłudzeń metodą na "wnuczka" i na "policjanta"

Prokuratura Rejonowa Kraków – Nowa Huta skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko Konradowi S. (lat 22), wobec którego wcześniej zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w postaci wpłaty kwoty 5000 zł, dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju z jednoczesnym zakazem wydania paszportu, oskarżonemu o to, że w dniach 14 – 16 marca 2017 roku, w Krakowie, Gorlicach i Tarnowie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, doprowadził czworo mieszkańców tych miast do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 142 tys. złotych, 17 090 euro (ok. 74 tys. zł) oraz 8 tys. dolarów amerykańskich (32,5 tys. zł), poprzez wprowadzenie ich w błąd, co do tożsamości osoby dzwoniącej podającej się za członka rodziny oraz celu, na który mają zostać przekazane pieniądze, tj. o przestępstwo z ar. 286§1k.k.

W czerwcu jeden z pokrzywdzonych w Krakowie zawiadomił jednostkę policji o osobie, która podając się za członka rodziny (wnuczka) domagała się od niego pieniędzy. W następstwie zawiadomienia został zatrzymany podczas wręczania pieniędzy oskarżony Konrad S. Wcześniej dzwonił on do pokrzywdzonego domagając się pieniędzy. W toku postępowania ustalono, że takich czynów dokonał on także w Gorlicach i Tarnowie.

Konrad S. nie był dotychczas karany sądownie. Przyznał się do popełnienia przestępstw.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Nowa Huta skierowała tez akt oskarżenia przeciwko Przemysławowi M., o to, że 26 kwietnia 2017 roku w Krakowie, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, wobec których materiały wyłączono do odrębnego postępowania, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził dwie osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 29 tysięcy złotych oraz biżuterii o wartości 15 tysięcy złotych, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do swojej tożsamości podając się za funkcjonariusza Policji, wykonującego czynności służbowe, tj. o przestępstwo z art. 286§1 kk.

Do zatrzymania oskarżonego doszło po zawiadomieniu jednego z pokrzywdzonych w trakcie wręczania pieniędzy.

Oskarżony Przemysław M. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, wobec niego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Za te czyny grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Aktualności