Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

28.06.2018 Akt oskarżenia przeciwko kasjerowi-sprzedawcy

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Wschód skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko Markowi K., któremu przedstawiono łącznie 21 zarzutów przywłaszczenia  towaru po uprzednim wprowadzeniu do systemu informatycznego sklepu fikcyjnego zwrotu towaru, którego w rzeczywistości nie wprowadzał na stan sklepu. Proceder ten, oskarżony prowadził w okresie od 17 listopada 2017 roku do 19 marca 2018 roku. Marek K. Zatrudniony był w tym czasie na stanowisku kasjera sprzedawcy w jednej z krakowskich galerii handlowych.

            Zachowania jego polegały na tym, że dokonywał fikcyjnych zwrotów towarów zakupionych za pośrednictwem internetu, nie przestrzegając przy tym obowiązujących w sklepie tzw. procedur kasowych, wymagających zgłoszenia przez kasjera- sprzedawcę dokonywania każdorazowego zwrotu towaru managerowi prowadzącemu zmianę, celem autoryzowania przez niego tej transakcji, które to procedury mają służyć zapobieganiu nieprawidłowościom przy zwrotach towarów. Dokonując fikcyjnych zwrotów towarów nie wprowadzał ich na stan sklepu, lecz zatrzymywał je dla siebie. Nadto w większości przypadków dokonując owych zwrotów, używał numerów pracowniczych innych pracowników, którzy w dniu danego zwrotu byli obecni w pracy, wskutek czego z informacji zgromadzonych w systemie sklepu wynikało, że to oni dokonywali tychże zwrotów, co służyć miało zacieraniu śladów i oddaleniu od niego podejrzeń o dokonanie tego procederu. Marek K. dokonał w ten sposób 21 fikcyjnych zwrotów towarów, powodując straty o łącznej wartości 2738, 50 zł, na szkodę sklepu, w którym był zatrudniony. Po ujawnieniu tego procederu został zwolniony z pracy.

Przesłuchany w toku dochodzenia w charakterze podejrzanego przyznał się do ich popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia, zgodne z ustalonym stanem faktycznym.

 

 

 

Aktualności