Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

ogłoszenie o sprzedaży zużytych składników mienia ruchomego będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Krakowie

Kraków, dnia 28.04.2017 r.

OGŁOSZENIE

o sprzedaży zużytych składników mienia ruchomego będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków.

 Zgodnie z § 36 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz.729 z 2017) Prokuratura Okręgowa w Krakowie przeznacza do sprzedaży zużyte/zbędne mienie ruchome zaklasyfikowane do sprzedaży/likwidacji, a określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane w/w majątkiem ruchomym proszone są o kontakt do dnia 12.05.2017r. pod nr telefonu 12 619-60-10.

            Składniki niezagospodarowane w drodze sprzedaży zostaną unieszkodliwione w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

Dyrektor Finansowo - Administracyjny

Aktualności