Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

29.01.2021 Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Kraków - Śródmieście Wschód

Prokuratura Rejonowa Kraków -  Śródmieście Wschód prowadziła postępowanie przeciwko  Dawidowi D., lat 24 podejrzanemu o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 12 kk.

Podejrzany założył fikcyjne zbiórki pieniężne na portalu pomagam.pl. wprowadzające w błąd, co do tożsamości osoby pozyskującej środki, a także celu i przeznaczenia zbieranych funduszy. Podejrzany zakładając zbiórki internetowe, posługiwał się zdjęciami innych osób pozyskanymi z Internetu (np. chorych dzieci, rodzin wielodzietnych), podawał, iż zbiera środki na pomoc na leczenie, czy na pokrycie podstawowych potrzeb życiowych fikcyjnej wielodzietnej rodziny, ale także założył zbiórkę pieniędzy na chorego psa.

W ten sposób w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do dnia 3 maja 2020 r. pozyskał łącznie kwotę 16 786 zł z tytułu wpłat dokonywanych przez wielu drobnych darczyńców ( kwoty rzędu od 10-20 zł do 200 zł).

W toku postępowania ustalono dane kilkudziesięciu osób wpłacających, część ofiarodawców pozostała anonimowa.

Podejrzanemu przedstawiono zarzuty o oszustwo popełnione w warunkach czynu ciągłego.

Dawid D., przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Złożył wyjaśnienia zbieżne z ustalonym stanem faktycznym, podał, że zbierał pieniądze na swoje prywatne cele. Powoływał się na swoją trudną sytuację materialną.

Zakładał zbiórki podając fikcyjne cele m.in. na chore dzieci, tak aby wzbudzić maksymalne zainteresowanie i litość ewentualnych darczyńców, co mu się udało, wobec czego przedłużał czas prowadzenia zbiórki.

Zobowiązał się do naprawienia szkody oraz poddał dobrowolnie karze.

W tej sprawie Prokuratura Rejonowa Kraków -  Śródmieście Wschód skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego we Włodawie, Wydział II Karny.

 

Aktualności