Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

29.11.2017 Postępowanie w sprawie dot. dwumiesięcznego dziecka

Wczoraj w Prokuraturze Rejonowej Kraków – Krowodrza zostało zarejestrowane postępowanie w sprawie rodziców dwu miesięcznego dziecka, u którego stwierdzono obrażenia mogące świadczyć o stosowanej wobec dziecka przemocy fizycznej (o występowaniu zespołu dziecka maltretowanego).

Informacja dająca podstawę do prowadzenia postępowania pochodziła od lekarza przyjmującego dziecko do  Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, w dniu 26 listopada 2017 roku.

Lekarz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, przeprowadzający badania, stwierdził u dziecka, krwawienie do mózgu oraz liczne zestarzałe złamania, w tym żeber, obojczyków, kości udowej, kości podudzia, kości przedramienia, a także zasinienia.

Jak dotychczas ustalono, dziecko to, zostało przywiezione przez Pogotowie Ratunkowe po zgłoszeniu przez rodziców.

W toku postępowania zabezpieczono dokumentacje medyczną, dotyczącą porodu i leczenia małoletniego.

27 listopada br., funkcjonariusze KMP w Krakowie dokonali zatrzymania rodziców małoletniego dziecka. Zwrócono się do ZMS CM UJ o wydanie opinii w sprawie m.in. mechanizmu obrażeń zaistniałych u pokrzywdzonego dziecka i przyczyn ich powstania.

28 listopada br. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy, Wydział III Rodzinny i Nieletnich, wydał postanowienie o niewydawaniu dziecka przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie oraz sprawowanie nad nim opieki przez szpital do czasu podjęcia dalszych decyzji przez Sąd.

29 listopada br. po uzyskaniu opinii z której wynika, iż obrażenia jednoznacznie sugerują możliwość stosowania wobec małoletniego rozciągniętej w czasie przemocy fizycznej w Prokuraturze Rejonowej Kraków – Krowodrza przedstawiono rodzicom dziecka Robertowi H. (lat 32) i Milenie W. (lat 26), zarzut popełnienia przestępstwa z art. 207§1a kk i art. 157 kk  w zw. z art. 11§2 kk. (znęcania się fizycznego nad osobą nieporadna z uwagi na swój wiek przez osobę na której ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo).

Podejrzani nie przyznają się do popełnienia zarzucanego im czynu, w stosunku do nich prokurator wystąpił o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. 

Aktualności