Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

30.03.2017 Postępowania w sprawie wycinki drzew w Krakowie

W Prokuraturze Rejonowej Kraków – Podgórze, na podstawie artykułu prasowego zarejestrowano postępowanie dotyczące dot. wycinki drzew na terenie Lasu Borkowskiego przy ul. Karabuły w Krakowie oraz na podstawie zawiadomienia mieszkańca Krakowa zarejestrowano postępowanie dotyczące wycinki drzew przy ul. Malborskiej w Krakowie.

W sprawie dot. wycinki drzew na terenie Lasu Borkowskiego przy ul. Karabuły zostało wszczęte śledztwo o przest. z art. 181 par. 1 kk. Materiały zostały przesłane do KP V w Krakowie celem ustalenia wszystkich współwłaścicieli działki i przesłuchania ich na okoliczność wyrażenia zgody na wycinkę i celu wycinki. Zlecono również oględziny przedmiotowego miejsca z rejestracją fotograficzną Ponadto polecono ustalenie firmy, która dokonała wycinki i osób, które tam pracowały, kiedy prowadzono wycinkę i przesłuchanie ich na tę okoliczność.

Natomiast w sprawie dokonania wycinki drzew przy ul. Malborskiej przedmiotowe zawiadomienie wraz z wytycznymi zostało przekazane do KP VI w Krakowie. W sprawie zostanie przesłuchany  zawiadamiający na okoliczności pisemnego zawiadomienia. Ponadto KP VI zlecono przeprowadzenie czynności na  miejscu celem ustalenia okoliczności wycinki,  kwestii własności gruntów itp.  

W zależności od ustaleń będą podejmowane dalsze czynności w tych sprawach.

Aktualności