Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

30.04.2020 Postępowanie Prokuratury Rejonowej Kraków -Śródmieście Zachód

Prokuratura Rejonowa Kraków - Śródmieście Zachód nadzoruje postępowanie prowadzone przez KP I w Krakowie p-ko Andrzejowi S.

Andrzej S., został zatrzymany w dniu 26 kwietnia 2020r. o godz. 13.15. pod zarzutem kierowania w dniu 26 kwietnia 2020r. w Krakowie groźby karalnej pozbawienia życia oraz gestem pchnięcia dłonią w której trzymał nóż w kierunku pokrzywdzonej obywatelki Ukrainy, a groźby te wzbudziły u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione tj. o przest. z art. 190 § 1 kk. W trakcie zatrzymania Andrzej S., dopuścił się kolejnego przestępstwa tj. znieważenia słowami powszechnie uznanymi za obelżywe 2 funkcjonariuszy Policji, podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych.

Podejrzanemu zostały przedstawione zarzuty z art. 190 § 1 kk oraz z art. 226 § 1 kk. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Z uwagi na brak stałego miejsca zamieszkania, zameldowania oraz konieczność wykonania w stosunku do podejrzanego opinii sądowo - psychiatrycznej, a także uzasadnionej obawy ucieczki lub ukrycia się podejrzanego, a także uzasadnionej obawy, iż podejrzany przebywając na wolności może popełnić przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, zwłaszcza iż popełnieniem takiego przestępstwa groził, został wniesiony do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia II Wydział Karny wniosek o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Sąd postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2020 r.  uwzględnił wniosek prokuratury i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowania na okres dwóch miesięcy.

Aktualności