Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

30.05.2018 Akt oskarżenia w sprawie napadu w Rząsce

Prokuratura Rejonowa Kraków – Prądnik Biały w Krakowie skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko Dawidowi C., Dawidowi B., Rafałowi B., Rafałowi S., Wojciechowi N, Andrzejowi B., Łukaszowi W. o to, że w dniu 26 stycznia 2017 roku w Rząsce, woj. małopolskiego, wspólnie i w porozumieniu dokonali zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie 6.350,00 zł na szkodę spółki, po uprzednim kierowaniu gróźb natychmiastowego użycia przemocy wobec dwojga pracowników tej firmy i doprowadzeniu ich do stanu bezbronności z użyciem środka obezwładniającego w postaci gazu oraz z użyciem broni palnej w postaci pistoletu gazowego, przy czym trzech z nich dopuściło się tego czynu w warunkach recydywy, tj. o przestępstwo z art. 280 § 2 k.k., a w stosunku do Wojciecha N., Andrzeja B. i Łukasza W. o przestępstwo z art. 280 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1, a nadto Łukasza W., o to, że w okresie od nieustalonego dnia do dnia 26 stycznia 2017 roku w Mysłowicach, Katowicach i innych miejscach posiadał, bez wymaganego zezwolenia, broń palną w postaci pistoletu gazowego tj. o przestępstwo z art. 263 § 2 k.k.

W listopadzie 2016 roku Rafał B. z Łukaszem W. powzięli pomysł dokonania rozboju. O swoim pomyśle poinformowali pozostałych oskarżonych, z pośród nich to Dawid B. wskazał miejsce dokonania rozboju, który pracował w przedmiotowej firmie, jako kierowca i znał rozmieszczenie pomieszczeń w budynku firmy, lokalizację kas i pieniędzy, liczbę i zwyczaje pracowników.

 Podejrzani kilkukrotnie spotykali się na terenie Katowic i Krakowa w celu zaplanowania rozboju na firmę. W czasie spotkań, oskarżeni porozumieli się, co do tego, aby w trakcie rozboju Łukasz W. miał przy sobie broń, a także, co do tego, aby byli przebrani w kombinezony i mieli założone maski na twarz. Oskarżeni ustalili, że Andrzej B. przewiezie pieniądze po napadzie do Katowic. Dodatkowo oskarżeni w celu przeprowadzenia napadu przygotowali specjalnie do tego przeznaczone pojazdy, dokonali rozpoznania terenu. Informacje te zostały następnie przekazane pozostałym współsprawcom. Dodatkowo oskarżeni przeprowadzili kilka prób przeprowadzenia rozboju, od których kontynuacji - z uwagi na dużą liczbę osób w lokalu – odstępowali.

W dniu 26 stycznia 2017 roku, trzech oskarżonych przebrało się w okolicach firmy w pomarańczowe kombinezony, ubrali białe maski, rękawiczki, przygotowali pojemniki z gazem. Łukasz W. miał przy sobie torbę na ramię i broń palną w postaci pistoletu gazowego.

Po chwili, wbiegli do siedziby firmy. Po sterroryzowaniu i obezwładnieniu znajdujących się tam pracowników, dokonali zaboru pieniędzy.

Po ucieczce z miejsca zdarzenia oskarżeni spotkali się w Katowicach, gdzie dokonali podziału zrabowanej kwoty. Z uwagi na mniejszą kwotę pieniędzy niż się spodziewali, część z nich nie otrzymała pieniędzy z napadu.

Za ten czyn grozi im kara na czas nie krótszy od lat 3 pozbawienia wolności.

 

Aktualności