Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

30.10.2019 Kolejne zatrzymania w sprawie grupy zajmującej się nielegalnym składowaniem odpadów.

W Wydziale I Śledczym Prokuratury Okręgowej w Krakowie, prowadzone jest śledztwo, wszczęte w styczniu 2019 roku, dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się transportem odpadów niebezpiecznych ze spółki Clif z siedzibą w Skawinie, a następnie ich składowaniem wbrew przepisom ustawy z dnia 14 rudnia 2012 roku o odpadach, w takich warunkach i  w taki sposób, że mogło to zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka, lub spowodować istotne obniżenie, jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym.
Były to głównie odpady przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farbiarskiego, lakierniczego i motoryzacyjnego, o właściwościach wywołujących m. in. nowotwory, lub zwiększających zachorowalność na nie, negatywnie wpływających na środowisko. Odpady te, z uwagi na cechy chemiczne i fizyczne, przede wszystkim niskie temperatury wrzenia,
stwarzają bezpośrednie niebezpieczeństwo pożaru oraz rozprzestrzenianie się substancji trujących, duszących lub parzących, powodujących m. in. podrażnienia dróg oddechowych, alergie, bóle głowy. Odpady porzucane te  były składowane na terenach hal magazynowych, niejednokrotnie w pobliżu dużych skupisk ludzkich, na terenach atrakcyjnych turystycznie, w wykopach ziemnych. Docelowo do wynajmowanych obiektów trafiło kilka tysięcy ton. Systematycznie zwiększa się zakres postępowania ujawniane są kolejne hale i wyrobiska, gdzie trafiały niebezpieczne odpady głównie na terenie woj. śląskiego, jak również  ustalane są kolejne osoby związane z tym procederem.

             W dniu 23 i 30 października  2019 roku funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą, na polecenie Wydziału I Prokuratury Okręgowej w Krakowie zatrzymali kolejnych sześciu członków zorganizowanej grupy przestępczej w wieku od 39 do 69 lat, z czego pięć osób trudniło się transportem odpadów niebezpiecznych, a jedna rozładunkiem takich substancji.
Zatrzymanym ( dotychczas przesłuchano pięć osób) przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej m.in. z art. 258 par. 1 k.k. i 183 par. 1 k.k. Wobec podejrzanych zastosowano dozór policyjny, jak również poręczenia majątkowe.    

Nie wyklucza się dalszych zatrzymań, albowiem sprawa ma charakter wielowątkowy i wieloosobowy ( rozwojowy ).

Aktualności