Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

30.10.2020 Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Miechowie

W dniu 28 września 2020 roku Prokuratura Rejonowa w Miechowie skierowała do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko 4 podejrzanym o popełnienia przestępstwa z art. 189§3 i inne czyny. W toku śledztwa, wobec wszystkich podejrzanych Sąd Rejonowy w Miechowie zastosował na wniosek prokuratora środek zabezpieczający w postaci tymczasowego aresztowania.

Z poczynionych ustaleń wynika, że w dniu 13 kwietnia 2020 r., w Książu Wielkim i innych miejscowościach woj. małopolskiego, podejrzani działając wspólnie i w porozumieniu, pozbawili wolności pokrzywdzonego w ten sposób, że grożąc pozbawieniem życia oraz wielokrotne uderzając pięściami po głowie i całym ciele, zmusili go do wejścia do bagażnika samochodu, a następnie manewrując w gwałtowny sposób samochodem powodowali uderzenia o metalowe elementy bagażnika, po czym zmusili pokrzywdzonego do wyjścia z bagażnika samochodu i wykopania rękami w ziemi dołu mającego pełnić funkcję jego grobu, wyśmiewając zaistniałą sytuację, a następnie ponownie zmusili go do zajęcia miejsca w bagażniku samochodu, po czym wywieźli pokrzywdzonego na teren kompleksu leśnego, gdzie poprzez stosowanie przemocy polegającej na przewróceniu na ziemię, przytrzymywaniu, kopaniu po głowie i  całym ciele, spowodowali dalsze obrażenia, które naruszyły czynności narządów ciała na okres trwający poniżej dni 7, a następnie porzucili pokrzywdzonego w nieznanym mu miejscu, czym dopuścili się popełnienia przestępstwa z art. 189 § 3 k.k. i art. 158 § 1 k.k. i art. 280 § 1 k.k. i art. 191 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., przy czym dwaj podejrzani dopuścili się tego czynu w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyśle przestępstwo podobne, tj.  w zw. z art. 64 § 1 k.k.

Przestępstwo z art. 189§3 zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Nadto, jednemu ze sprawców zarzucono, także, że w dniu 9 kwietnia 2020 r., w miejscowości Książ Wielki woj. małopolskiego, poprzez uderzenie pięścią w twarz i przewrócenie na szklane drzwi, spowodował obrażenia ciała pokrzywdzonego, które naruszyły czynności jego narządów ciała na okres trwający poniżej dni 7, tj. o przest. z art. 157 § 2 k.k.

W trakcie prowadzonego postępowania uzyskano opinię sądowo-lekarską, opinię biegłego z zakresu informatyki, opinię traseologiczną oraz opinię daktyloskopijną, jak również przeprowadzono eksperyment procesowy z udziałem pokrzywdzonego.

Żaden z podejrzanych nie przyznał się do popełnienia zarzucanych im czynów, składając jednocześnie obszerne wyjaśnienia.

          Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że sprawcy zrealizowali swoim zachowaniem znamiona przestępstw z art. 189 § 3 k.k., art. 280 § 1 k.k. i inne zarzucane w akcie oskarżenia. Działania podejrzanych podejmowane wobec pokrzywdzonego w dniu 13 kwietnia 2020 r. polegały na pozbawieniu go wolności połączonym ze szczególnym udręczeniem, a poziom doznanej przez niego dolegliwości psychicznych i fizycznych znacząco wykraczał poza próg dolegliwości związanej z samym pozbawieniem wolności. Podejrzani wielokrotnie zadawali bowiem pokrzywdzonemu uderzenia i kopali go po całym ciele, powodując krwawienie i obrażenia ciała, poniżali go, przetrzymywali w zamkniętym bagażniku samochodu, bez dostępu do światła, prowadząc samochód w taki sposób, aby spowodować uderzenia o elementy bagażnika.  Pozostawili też pokrzywdzonego na terenie dużego kompleksu leśnego, mając świadomość, że nie wie gdzie się znajduje i nie może liczyć na pomoc osób trzecich. Treść wypowiadanych gróźb pozbawiania życia, polecenia wykopania dołu, filmowanie tej sytuacji oraz wyśmiewanie się z niego, dawały podstawy do postrzegania tych gróźb przez pokrzywdzonego jako realnych. Podejrzani przez przeszło dwie godziny utrzymywali pokrzywdzonego w przekonaniu, że zostanie pozbawiony życia, co stanowi także przejaw szczególnego udręczenia.   

Aktualności