Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

30.11.2020 Akt oskarżenia w sprawie byłego dyrektora jednego z krakowskich teatrów.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie nadzorowała postępowanie z zawiadomienia Prezydenta Miasta Krakowa, a dotyczące uzasadnionego podejrzenia doprowadzenia grupy osób do poddania się innej czynności seksualnej oraz naruszenia praw pracowniczych przy wykorzystaniu stosunku zależności przez Henryka S., byłego Dyrektora jednego z teatrów w Krakowie.

Podejrzanemu zarzucono: czyny przeciwko wolności seksualnej, naruszania praw pracowniczych oraz naruszania nietykalności cielesnej na szkodę 9 pokrzywdzonych, w tym:

- 5 czynów wyczerpujących znamiona przestępstwa  naruszenia praw pracowniczych i doprowadzenia do poddania się  innej czynności seksualnej, tj. o przest. z art. 218 § 1a k.k. i art. 199 § 1 k.k. w  zw. z art. 11 § 2 k.k.

- 2 czyny wyczerpujące znamiona przestępstwa naruszenia praw pracowniczych, tj. o przest. z art. 218 § 1a k.k.

- 2 czyny wyczerpujące znamiona  przest. z art. 217 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.  (przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej).

           Akt oskarżenia został skierowany dla Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia  Wydział II Karny w Krakowie. 

 

Czasokres czynów to lata od 2009 do 25 października 2019 r.

Czyny oskarżonego  polegały na naruszaniu praw pracowniczych, poprzez m.in. dyskryminowanie pokrzywdzonych ze względu na płeć, nie zapewnianiu bezpiecznych warunków pracy, naruszenie godności pracownika. W odniesieniu do sześciu osób pokrzywdzonych doszło również do doprowadzenia ich do poddania się innej czynności seksualnej.

Pokrzywdzone, pracując przy realizacji dzieła w postaci spektaklu teatralnego, będącego wytworem artystycznym, winny mieć zapewnioną atmosferę sprzyjającą pracy twórczej, bezpieczne warunki pracy. Dyrektor, jako osoba stojąca na czele hierarchii pracowników teatru, winien być gwarantem zapewnienia właściwych, sprzyjających pracy twórczej warunków pracy.

Warunki pracy, w których występował strach i upokorzenie - nie były bezpieczne nie tylko dla psychiki pokrzywdzonych, ale też dla ich zdrowia fizycznego.

Henryk S., przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Za te czyny grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Aktualności