Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

31.01.2019 Postępowanie przygotowawcze dotyczące ostrzelania z broni pneumatycznej dwóch tramwajów linii 73 i 52

W związku ze zdarzeniem z dnia 28 stycznia 2019 r. polegającym na ostrzelaniu z broni pneumatycznej dwóch tramwajów linii nr 73 i 52 w Krakowie, Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód w Krakowie nadzoruje dochodzenie przeciwko Grzegorzowi H. i Michałowi S., którym w dniu 30 stycznia 2019 r. przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 288 § 1 k.k. i in.

Grzegorz H. ( 18 lat) jest podejrzany o to, że:

I. dokonał zniszczenia mienia w postaci rozbicia szyby w wagonie tramwaju linii nr 73, poprzez oddanie strzałów pociskami z broni pneumatycznej, powodując straty w wysokości 1700 zł. na szkodę MPK S.A. w Krakowie, przez co naraził pasażerów tramwaju na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, przy czym czyn ten stanowił występek o charakterze chuligańskim albowiem sprawca działał publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, tj. o przest. z art. 288 § 1 k.k. i art. 160 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 57 a § 1 k.k.

II. dokonał zniszczenia mienia w postaci rozbicia szyby wystawowej poprzez oddanie strzałów pociskami z broni pneumatycznej powodując straty w wysokości 3000 z. na szkodę ustalonej firmy, przy czym czyn ten stanowił występek o charakterze chuligańskim albowiem sprawca działał publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, tj. o przest. z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 57 a § 1 k.k.

Michał S. (21 lat) jest podejrzany o to, że:

I. dokonał zniszczenia mienia w postaci rozbicia szyby w wagonie tramwaju linii nr 52, poprzez oddanie strzałów pociskami z broni pneumatycznej, powodując straty w wysokości 1700 zł. na szkodę MPK S.A. w Krakowie, przez co naraził pasażerów tramwaju na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, przy czym czyn ten stanowił występek o charakterze chuligańskim albowiem sprawca działał publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, tj. o przest. z art. 288 § 1 k.k. i art. 160 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 57 a § 1 k.k.

Obaj mężczyźni zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych zarówno przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji II w Krakowie jak i prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków - Śródmieście Wschód w Krakowie. Obaj przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów i złożyli wyjaśnienia, opisując w nich przebieg zdarzeń z dnia 28 stycznia 2019 r, zbieżny z ustaleniami stanu faktycznego.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że wartość szkody wynikającej ze zniszczenia dwóch szyb tramwajowych wynosi 3400 zł. zaś wartość szkody wyrządzonej zniszczeniem szyby wystawowej w budynku jednej z firm wynosi 3000 zł.

W dniu 30 stycznia 2019 r. wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego, przy czym Grzegorza H. zobowiązano do stawiennictwa w Komisariacie Policji VIII w Krakowie 3 razy w tygodniu oraz do wpłaty kwoty 2000 zł tytułem poręczenia majątkowego, zaś na Michała S. nałożono obowiązek stawiania się 2 razy w tygodniu w Komisariacie Policji VI w Krakowie oraz wpłaty kwoty 3000 zł.

W następstwie zdarzenia, pasażerowie ostrzelanych tramwajów nie odnieśli żadnych obrażeń. Jeden z nich został uderzony w twarz prawdopodobnie odłamkiem szkła pochodzących z pękniętej szyby, jednak w następstwie tego nie doznał żadnych ran.

Aktualności