Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

5.10.2018 Środki zapobiegawcze dla członków zorganizowanej grupy przestępczej przemycającej znaczne ilości narkotyków z Niemiec i Macedonii

Prokuratura Okręgowa w Krakowie nadzorowała postępowanie przygotowawcze w sprawie wprowadzania do obrotu w Oświęcimiu środków odurzających oraz substancji psychotropowych w znacznej ilości, tj. o przest. z art. 56 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Przeprowadzone w toku tego postępowania czynności procesowe pozwoliły na przedstawienie 8 osobom zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której przedmiotem działania było wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających w postaci marihuany, tj. o przestępstwa z art. 258 § 1 k.k. i art. 56 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i inne, a nadto 1 osobie zarzutu pomocnictwa we wprowadzaniu do obrotu środków odurzających, tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i inne.

Wobec 8 osób w sprawie stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, natomiast w odniesieniu do 1 osoby prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

W czerwcu 2018 roku wobec wymienionych osób skierowany został do Sądu Okręgowego w Krakowie Wydziału III Karnego akt oskarżenia, przy czym w dniu 3 października 2018 roku w sprawie tej wobec 6 oskarżonych zapadł nieprawomocny wyrok skazujący.

Jednocześnie, w związku z ustaleniem w toku przedmiotowego postępowania przygotowawczego, iż oskarżeni w narkotyki zaopatrywali się u członków innej, funkcjonującej równolegle zorganizowanej grupy przestępczej, kontynuowano czynności procesowe w tym wątku śledztwa.

W konsekwencji, na polecenie Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej w Krakowie funkcjonariusze Zarządu w Krakowie CBŚ P zatrzymali pod koniec września 2018 roku 4 podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której przedmiotem działania było nabywanie w Republice Federalnej Niemiec znacznych ilości środków odurzających w postaci marihuany, a następnie wprowadzaniu do obrotu przemyconych środków odurzających na terenie Polski. Dodatkowo jeden z członków zorganizowanej grupy przestępczej doprowadzony został z Zakładu Karnego, w którym przebywał. Ponadto zatrzymano także 2 osoby, którym zarzucono wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających w postaci marihuany.

 Wskazać należy, iż podejrzani, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej przemycili i wprowadzili do obrotu w okresie od miesiąca czerwca 2017 roku do grudnia 2017 roku nie mniej niż 51 kilogramów marihuany o wartości co najmniej 1.020.000 złotych oraz usiłowali przemycić z Republiki Macedonii do Polski 150 kg marihuany o wartości 3.000.000 zł.

Po przedstawieniu zarzutów zostali oni przesłuchani w charakterze podejrzanych. Czterech z nich przyznało się do dokonania zarzucanych im czynów oraz złożyli wyjaśnienia, natomiast trzech podejrzanych nie przyznało się do dokonania zarzucanych im czynów, przy czym jeden podejrzany złożył wyjaśnienia sprzeczne z ustalonym w sprawie stanem faktycznym, natomiast pozostali podejrzani odmówili składania wyjaśnień.

Wobec 4 członków zorganizowanej grupy przestępczej Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie na wniosek prokuratora zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W stosunku do 3 podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym.

W sprawie zabezpieczono mienie należące do podejrzanych o wartości ok. 450.000 zł.

Sprawcy to mężczyźni w wieku od 20 do 58 lat z województwa małopolskiego i śląskiego.

Niektórzy z podejrzanych byli w przeszłości karani, przy czym jeden z podejrzanych został skazany przez Sąd w Danii za przestępstwa narkotykowe na karę 14 lat pozbawienia wolności.

Za zarzucone przestępstwa podejrzanym grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Aktualności