Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

6.02.2018 Uzupełnienie informacji w sprawie zdarzenia z 3 lutego 2018 roku.

W nawiązaniu do wczorajszej informacji odnośnie kradzieży rozbójniczej, jaka zaistniała w dniu 03.02.2018r.  w jednym ze sklepów na terenie dzielnicy Podgórze, informuję, że w dniu dzisiejszym przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Podgórza, Wydział II Karny w Krakowie odbyło się posiedzenie w przedmiocie zastosowania wobec Dominika K. i Piotra M. środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania.

Wobec Dominika K., któremu przedstawiono zarzut z art. 281 kk oraz wobec Piotra M. któremu przedstawiono zarzut z art. 190 § 1 kk, Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury i zastosował wobec w/w środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Aktualności